måndag 9 augusti 2010

Björklunds sommartal - Storsatsning på elevhälsan!

Igår var det äntligen dags för det traditionella sommartalet av partiledare Jan Björklund på Marstrand. Societetshuset var helt fullsatt och stämningen var oerhört positiv.Det var ett mycket bra tal. Hela talet kan du läsa här.

Jan Björklund lyfte fram åtskilliga viktiga punkter. Alliansregeringen har med beröm mycket väl godkänt hanterat Sveriges situation under finanskrisen. Och tack vare den ansvarsfulla politik som förs så står Sverige på en bra ekonomisk grund och har alla förutsättningar för att nu gå vidare framåt och utvecklas positivt.

Sysselsättning och jobb är enormt viktigt, både för enskilda personer och för Sveriges ekonomi. Företagande och entreprenörskap ska uppmuntras till och underlättas för. Sänkt inkomstskatt på arbete, sänkt skatt på att anställa, ROT- och RUT-avdrag är några av de åtgärder som bidrar till att fler jobb skapas, att det skapas vita jobb i stället för svarta och att man får behålla mer av sin lön. Vill du räkna ut hur mycket extra du får behålla av din lön tack vare jobbskatteavdraget kan du göra det här.

Jan Björklund lyfte också fram hur viktig skola och utbildning är. (Se gärna FP:s rapport "Tryggare skola", länk hittar du här.) Och tack vare Alliansregeringen så genomförs nu flera stora reformer inom just utbildningspolitiken. Reformerna omfattar bl.a. en ny skollag, en ny lärarutbildning, ny gymnasieskola, nya läroplaner, nya betygssystem, ny lärlingsutbildning och ny yrkeshögskola. Föräldraansvaret lyftes fram. Så gjordes även äldrefrågor med t.ex. parboendegarantin (att ha rätt att få bo tillsammans på äldreboende om personen vill), välja mat-garanti (att ha rätt till att varje dag få välja mellan olika maträtter) och en ut och gå-garanti (en rätt att få komma utomhus minst en gång om dagen om personen vill).

Det förslag som gläder mig mest är att satsa en halv miljard på elevhälsan. En satsning som skulle räcka till ungefär 1 000 fler skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer. Detta är ett förslag som jag intensivt hoppas på kommer att genomföras. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett stort ohälsoproblem som absolut ska tas på allvar.

Det är oroväckande att så många barn och ungdomar mår dåligt. Och det är oroväckande att så många barn och ungdomar mår så dåligt att de vid något eller flera tillfällen har skadat sig själva som t.ex. genom att skära sig. Det behövs tidiga insatser och det behövs stöd. Barn och ungdomar tillbringar i stort sett varje veckodag i just skolan. Det är därför oerhört viktigt att det satsas på elevhälsan. Och jag hoppas innerligt att förslaget kommer att genomföras. (Har tidigare bloggat om detta här, och haft insändare i GP i ämnet här och här.)

Jag vill att Sverige ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Jag vill att vi ska fortsätta se varje enskild person och att varje person ska fortsätta ha möjligheter att kunna få göra sina val och fatta beslut som är viktiga i sitt liv. Jag vill att Sverige ska fortsätta ge barn och ungdomar en bra start i livet och att vi fortsätter att värna om äldre och ge stöd till dem som behöver detta.

Många åtgärder har genomförts och kommer att genomföras tack vare allianstyret under denna mandatperiod. Och detta trots att den värsta finanskris sedan 1930-talet inträffade. Min förhoppning är att vi får en omvald Alliansregering för jag vill att Sverige ska fortsätta vidareutvecklas i en positiv riktning som är bra för den enskilde personen men också för Sverige som land. Söndagen den 19 september kommer jag därför att rösta på Alliansen och rösta på Folkpartiet Liberalerna!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Joakim Wikström, Rasmus (Liberal), Per AltenbergAnne-Marie Ekström, Pär Gustafsson, Nina Larsson, Gulan Avci, Linnéa Darell, Liberala Anna, Annika Carp, Olov Lindquist, Karin Granbom Ellison, Malin DanielssonMartin HallChrister Sörliden och Helena von Schantz.
Media: GP Ledare, GP, DN, SvD, SvD, Expressen, AB,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar