onsdag 11 augusti 2010

Papperslösas rätt till vård - medmänsklighet och sekretess.

Under den senare tiden har papperslösas rätt till vård uppmärksammats allt tydligare. Dagens Nyheters ledarsida skrev om detta för några veckor sedan (länk hittar du här) och även Rapport har visat inslag i ämnet (länk till inslag 1 och 2). För mig är det helt självklart att papperslösa ska ha rätt till vård. Jag skrev bl.a. ett blogginlägg om detta i slutet på juli i år med ett lite längre resonemang i ämnet.

Frågan kring papperslösas rätt till vård fortsätter att lyftas fram. På gårdagens DN debatt skriver Birgitta Rydberg, sjukvårdslandstingsråd (FP), och Christoffer Fagerberg, ordf. för LUF Storstockholm, om att det är dags att lagstifta om papperslösas rätt till vård. Och jag instämmer till fullo.

Sverige tillsammans med Österrike hamnar i botten när det gäller rankning av vilka länder som är bäst på att ge vård till papperslösa. Detta tycker jag är bedrövligt. Redan idag har papperslösa rätt till akutsjukvård. Men alla sjukdomar uppstår inte som ett akut insjuknande eller genom en plötslig olycka. Går det att redan på ett tidigt stadium lindra, bota och förhindra att sjukdomar i ett senare läge blir akuta så är detta något oerhört positivt. Att neka någon hälso- och sjukvård om personen verkligen är i behov av detta och vården finns att ge anser inte jag vara humant eller medmänskligt. Det är heller inte rimligt att skicka dyra sjukvårdsräkningar till personer som i sin situation inte har pengar eller har möjlighet att arbeta och försörja sig.

Något som jag är väldigt glad för att det lyfts fram i gårdagens debattartikel är att hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift inte är att agera polis eller migrationsmyndighet. Vi har lagar som klart och tydligt påpekar hur viktigt yrkesutövandet och verksamheten är som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Vi har lagar som klart och tydligt påpekar hur viktigt det är att respektera patientsekretessen. Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS), för att nämna några.

Nämnde i mitt tidigare blogginlägg att Folkpartiet är för att ge papperslösa rätt till vård. Och LUF uppmärksammar denna fråga bl.a. genom en namninsamling som du kan skriva på här.

Det är absolut på tiden att papperslösas rätt till vård stärks!

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Birgitta Rydberg, Christoffer Fagerberg, Amanda Brihed, Andreas Froby, GrimmefalkPia mitt i livet, Adam CwejmanMartin Andreasson, Why I ActMonica Wahlström och Per Pettersson.

2 kommentarer:

  1. Nej tack. Illegala invandrare ska INTE ha annan sjukvård än akut omhändertagande.

    SvaraRadera
  2. Hej Blogo, tack för kommentaren och för att du delar med dig av din åsikt. Som du nog redan förstått så har jag en annan åsikt i denna fråga. Eftersom du nämner just akutsjukvård så vill jag gärna nämna det att just akutsjukvård är väldigt kostsam. Allra helst om den inkluderar intensivvård mm. Går det att lindra, bota, förhindra och förebygga att akutsjukvård blir aktuell så är det något oerhört positivt, både när det gäller den ekonomiska kostnaden och när det gäller det personliga lidandet och efterföljande komplikationer.

    SvaraRadera