fredag 27 augusti 2010

Vårdvalet ska vara kvar!

Nu har partiledarutfrågningarna börjat i SVT och först ut att bli utfrågad var igår Mona Sahlin (S). Det var många frågor och ämnen som berördes. Men det som för mig sticker ut mest är att oppositionen vill ta bort vårdvalet och därmed också ta bort möjligheten för personer/patienter att själva få välja till vilken vårdgivare man vill gå till. Ett val som möjliggör att det är patienterna som i slutändan avgör och påverkar både placeringen av en vårdcentral och även innehållet och kvaliteten i dess vårdverksamhet och den vård som ges.

Införandet av LOV och vårdval har bl.a. gett möjligheter att patienter har fler alternativ av vårdcentraler att välja bland och rätt att byta vårdgivare och vårdcentral om man så önskar. Det har också gett möjlighet för flertalet att öppna, driva och ta ansvar för en vårdcentral och att driva den på så sätt med bra vård, god tillgänglighet mm så att patienter väljer att gå till just den vårdcentralen i stället för en annan. Vårdvalet ger möjlighet till att vårdcentraler mm drivs där patienterna är och att de drivs på ett sätt som främjar hög kvalitet, god tillgänglighet och bra innehåll i vårdutbudet. Och det är patienterna som, genom sina val och sina behov, har den största påverkan på både placering av och innehåll i den vårdverksamhet som bedrivs.

Eftersom det just är genom att patienter har ett val att kunna välja till vilken vårdgivare man vill gå till så leder detta till att vårdcentraler mm etableras där patienterna är. Det leder också till att vårdcentraler mm drivs på ett sätt som tillgodoser behovet hos patienterna och att verksamheten drivs med fokus på kvalitet och bra tillgänglighet så att just patienterna är nöjda och får bra vård. Om inte så har varje patient möjlighet att i stället välja att gå till en annan vårdgivare. Detta motiverar, stimulerar och är en positiv drivkraft som gynnar både patienter och vårdgivare.

Jag tycker att det är djupt beklagligt att oppositionen går till val på att vilja ta bort denna möjlighet för Sveriges alla patienter och även för vårdgivare. Och precis som jag nämnde i ett blogginlägg från juli om vårdvalet så anser jag att något som oppositionen har missat i hela denna debatt är att det är inte vårdföretagen eller vårdcentralerna som väljer patienter, det är varje enskild patient som väljer vilken vårdcentral han eller hon vill gå till. Detta är en stor skillnad. Och denna möjlighet vill jag ska vara kvar!

Läs gärna fler bloggar i ämnet: Birgitta Rydberg 1, Birgitta Rydberg 2, Rasmus Jonlund (Liberal)Filippa Reinfeldt och jagMartin Ängeby/Liberati, Pär GustafssonBenny Lindholm, Mikael Andersson, Kent Persson, Omvård, och Peter Andersson.

Media: GP, SvD, SvD Brännpunkt, DN, Expressen, Aftonbladet och SVT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar