måndag 16 augusti 2010

Val för Framtiden!

Om exakt 34 dagar går Sverige till val. Söndagen den 19 september. Det är en stor och betydelsefull dag. Det handlar bl.a. om rösträtt, demokrati och möjlighet att påverka. Det handlar också om hur vi vill att Sveriges framtid ska se ut. (Förtidsröstningen börjar den 1 september och vill du veta var du kan förtidsrösta så hittar du lista hos valmyndigheten här.)

Varje person är unik, med sin personlighet, sin bakgrund och sina drömmar om framtiden. Varje person kan och ska ha möjlighet till att få välja sin väg, göra sina val och få fatta beslut som påverkar sitt liv. Men då är det också viktigt att ha möjlighet att just kunna få göra sina val.

Jag vill att vi ska fortsätta värna om skolan och utbildning. Och jag vill att vi fortsätter att värdesätta att kunskap och utbildning i yrkesämnen är lika viktigt och betydelsefullt som kunskap och utbildning i akademiska ämnen. Jag vill att Sveriges ekonomi ska fortsätta skötas ansvarsfullt. Jag vill att företagande och entreprenörskap ska ses som något positivt som ska uppmuntras till och underlättas för. Och jag vill att vi har skattenivåer som innebär att ekonomin är i balans, att vi har en bra skola, hälso- och sjukvård, omsorg mm och att det samtidigt lönar sig att arbeta, anställa, starta företag, investera i forskning och företag mm.

Jag vill att vi fortsätter att värna om äldre som t.ex. genom Parboendegarantin, Välja mat-garantin, Ut och gå garanti och att sjukvårdskarusellen för de mest sjuka äldre stoppas. Jag vill att vi fortsätter att värna om människan och ge stöd till dem som är utsatta, sjuka eller hamnar i en svår livssituation. Jag vill att vi fortsätter för talan för de personer som inte kan, har styrka till eller möjligheten att göra detta själv. Jag är glad för att vi i Folkpartiet vill att hemlösheten minskas och att det ordnas vårdplatser i psykiatri och missbruksvård och i olika former av boende med stöd i Sveriges kommuner.

Det ska löna sig att utbilda sig och det ska löna sig att arbeta. Jag är därför väldigt glad för de enorma satsningarna som gjorts och görs inom just skolområdet. Både Jan Björklund (FP), Utbildningsminister, och Tobias Krantz (FP), Högskole- och forskningsminister, har under denna mandatperiod presenterat enorma satsningar och reformer inom skola, utbildning, högskola och universitet. Satsningarna som gjorts och görs inom forskningsområdet är historiska. Och detta är avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och för att Sverige ska kunna möta utmaningarna i framtiden. Detta är också avgörande för att elever som utbildar sig också ska ha möjlighet till att få en bra utbildning med hög kvalitet för att kunna ha bra förutsättningar för att både kunna möta utmaningar och försöka uppnå just sina drömmar.

Jag vill ha kvar möjligheten att genom vårdvalet kunna få välja vilken vårdgivare jag vill gå till. Och att nya etableringar (vårdcentraler mm) som uppfyller kvalitets- och verksamhetskraven också tillåts att göra detta. Jag vill också att RUT-avdraget ska få vara kvar som gör det möjligt att kunna få hjälp med hushållsnära tjänster till en rimlig kostnad. Ett RUT-avdrag som dessutom har lett till att ca 10 000 fler jobb har skapats och att många, många jobb har gått från att vara svarta till vita och därigenom låter personerna ta del av ett socialt skyddsnät.

Söndagen den 19 september är ett val för framtiden. Mitt val är att välja en positiv framtid för Sverige som är full av möjligheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar