onsdag 25 augusti 2010

Birgitta Ohlsson gästade valstugan: kampanj, samtal och torgmöte

Valrörelsen är nu igång med full fart. Kampanjande pågår runt om i Göteborg, valaffischer är uppsatta på de flesta ställen och, det bästa av allt, vår himmelsblå valstuga är öppen på Kungsportsplatsen!

I valstugan är det full aktivitet. Många frågor ställs om allt från skola, jobb, äldrefrågor, sjukvård till företagande och skattefinansiering. Jag är oerhört glad över alla frågor och samtal. Detta är för mig en viktig och värdefull del som vi har. Jag är tacksam för att vi lever i en demokrati där vi har rösträtt och demokratiska val. Och att vi lever i ett land som har en öppen allmän debatt om olika frågor där vi öppet kan dela med oss av åsikter, synpunkter, funderingar och idéer. Det är djupt tragiskt att det inte är så i alla länder.

Det är också många frågor och samtal om våra värderingar och vår ideologi. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) har sagt att ”Värderingar vinner val” och jag håller med henne. Det har en stor betydelse på hur man ser på människor, samhället och världen omkring sig. Tycker man att varje person kan och ska ha möjlighet till att få välja sin väg, göra sina val och få fatta beslut som påverkar sitt liv som viktigt? Tycker man att det är viktigt med ett starkt socialt skyddsnät som värnar om människan och ger stöd till dem som är utsatta, sjuka eller hamnar i en svår livssituation? Eller tycker man annorlunda? Är det viktigt att se varje person och se att varje person är unik eller tycker man på annat sätt?
Birgitta Ohlsson.

Birgitta Ohlsson är också en av de personer som sedan länge arbetar med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Och hon gör ett exemplariskt bra arbete som Sveriges EU-minister. Det var därför väldigt glädjande och väldigt uppskattat att vår valstuga i måndags gästades av just Birgitta Ohlsson.

Det blev kampanjande och även ett torgmöte vid Kopparmärra där Birgitta talade och frågade ut några av oss lokala kandidater som kandiderar till riksdagen, Allan Stutzinsky och jag, och till regionfullmäktige, Mariella Olsson, Daniel Andersson, Kerstin Keen och Sandra Isgren. Vi fick svara på vilka våra tre viktigaste frågor är, sakfrågor om folkpartiets politik och varför man ska rösta på just mig eller någon av de andra kandidaterna. Birgitta talade, som alltid, väldigt bra och lyfte upp flera viktiga områden när det gäller våra liberala värderingar och om vår politik. Under utfrågningarna av oss kandidater lyftes det bl.a. fram internationella relationer, demokrati och rättsfrågor, hälso- och sjukvård, psykiatri, patientsäkerhet, vårdskador, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, kollektivtrafik, äldrefrågor, integration, mm, mm. Och jag är väldigt glad för att vi fick tillfälle till att prata om just de frågor som vi tycker är så oerhört viktiga.

Mark Klamberg, Birgitta Ohlsson, Allan Stutzinsky, Kerstin Keen, Mariella Olsson, Kristina Palmgren & Sandra Isgren.
Mina tre viktigaste frågor: Korta väntetiderna till psykiatrin. Om man mår dåligt idag, har stark ångest eller självmordstankar så ska man inte behöva vänta på att få hjälp och stöd. Patienttrygghet. Varje år drabbas ca 10 % av alla patienter av någon form av vårdskada eller vårdrelaterad infektion. Detta är inte acceptabelt. Detta måste drastiskt minskas. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Det är alldeles för många barn och ungdomar som mår dåligt. Det ska inte behöva vara så. Förebyggande insatser och program ska vara prövade och vila på en vetenskaplig grund. Satsningen med en halv miljard på elevhälsan behövs! Vill du läsa mer om vilka mina frågor är så hittar du länk till min hemsida hos (FP) här och länk till mina valfrågor här.

Valrörelsen är nu i full gång och äntligen är vår valstuga öppen på Kungsportsplatsen!
Kom gärna förbi!

Läs gärna fler bloggar om besöket av Birgitta Ohlsson i valstugan: Sandra Isgren och GöteborgsLiberalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar