söndag 29 augusti 2010

Valupptakt med Folkpartiet i Göteborg!

Igår hade vi äntligen vår valupptakt för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Större delen av Milleniumplatsen vid Stora Teatern pryddes av våra orangea ballonger och beach-flaggor. Och stämningen var på topp. Vi hade också nöjet att få lyssna på musik av en väldigt duktig ung tjej, singer-songwriter, som spelade och sjöng väldigt bra varav flera var egna skrivna låtar.

Fredrik Malm.
Cecilia Wigström, ordförande för FP i Göteborg hälsade alla välkomna och bland åhörarna fanns både folkpartister och andra intresserade. Fredrik Malm, riksdagsledamot för FP Stockholm och FP:s utrikespolitiska talesperson, höll sedan ett väldigt inspirerande tal som gav klarspråk på flera punkter kring FP:s, Alliansens och oppositionens politik. I talet lyftes flera viktiga punkter fram. En av de punkter som utmärkte sig var välfärden. Fler jobb är grunden för att vi både ska kunna finansiera den välfärd som vi månar och värnar om. Behovet kommer också i framtiden att öka och för att kunna täcka och finansiera detta behöver vi fler jobb.

Under valupptakten blev det också utfrågning som leddes av Anders Wettergren, vice ordförande för FP i Göteborg, av våra topp-kandidater. Eva Flyborg och Jasenko Selimovic blev utfrågade som kandidater till riksdagen, Rosie Rothstein och Lars Nordström som kandidater till regionfullmäktige och Helene Odenjung och Kjell Björkqvist som kandidater till kommunfullmäktige. Ämnen som lyftes fram var jobb, företagande, hälso- och sjukvård, kultur, turism, äldrefrågor, barnomsorg, skola, bostäder, mm. Missade du valupptakten så kan du se inspelning av den här.

Under utfrågningen lyfte Helene Odenjung bl.a. fram barnomsorgen här i Göteborg. Under den förra borgerliga regeringen infördes en barnomsorgslag som bl.a. fastställde att kommunen ska erbjuda barnomsorgsplats utan oskäligt dröjsmål till dem som så önskar. Med oskäligt dröjsmål avses ungefär 3-4 månader. Sedan 16 år tillbaka har Göteborg styrts av (S). Under inget av dessa år har detta lagstadgade krav uppfyllts. Däremot har antalet barn i barngrupperna ökat, vilket absolut inte är bra för barnen. FP vill tillsammans med alliansen ändra på detta i Göteborg. Men då behövs det ett maktskifte, vilket jag innerligt hoppas också kommer att äga rum. Läs gärna debattartikel i ämnet i dagens GP underskriven av Karina Tharing (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Mats Brännström (C). Länk till artikeln hittar du här.

Vår skola och utbildning måste vara bra. Idag lämnar var femte elev grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Detta är inte okej. Det är viktigt att varje elev har positiva förväntningar på sig. Det är också viktigt att det tidigt upptäcks om en elev behöver stöd eller behöver lite extra tid på sig för att lära. Tidiga betyg är ett värdefullt redskap i detta. Likaså är lugn och arbetsro i klassrummet. Elevhälsan är också en väldigt viktig del i detta. Satsningen på elevhälsan som FP och alliansen kommer att genomföra nästa mandatperiod innebär en satsning på 650 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär 730 fler skolkuratorer, skolsjuksköterskor och skolpsykologer. Denna satsning behövs!

På frågan Helene Odenjung fick om hon kan förutsäga framtiden svarade hon: ”Ja, det kan jag. Framtiden börjar i klassrummet!”. Och jag håller med henne helt och fullt! Framtiden börjar i klassrummet! Och vi behöver ett maktskifte i Göteborg!

Läs gärna andra bloggar i ämnet om barnomsorgsfrågan i Göteborg: Helene OdenjungRickard Nordin, Franziska Gustafsson och Frank Thorén Hall.
 
Media om valupptakten: GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar