måndag 19 juli 2010

Psykisk ohälsa bland ungdomar - oroväckande!

GP har gjort en ungdomsundersökning bland elever i årskurs 9 på skolor i Göteborg. Det är hela 3 001 elever som har besvarat den. Undersökningen visar att det är en oroväckande andel ungdomar som har mått eller mår så dåligt att de vid ett eller flera tillfällen har skurit sig. Bland tjejerna är det så högt som en av fem. Och det är var tionde kille som någon gång eller upprepade gånger har skurit sig.

I samma artikel nämner också Anna Johansson, doktor vid Umeå Universitet, att många av de tjejer som skär sig har lågt förtroende av psykiatrin. De upplever att de inte tas på allvar och att de inte tror att de ska få någon hjälp. Tjejerna har uppfattningen att det är en så hård belastning inom psykiatrin så att om man vill få hjälp måste man också kunna visa upp konkret hur dåligt man mår. Detta är absolut inte bra.

Hade önskat att jag kunnat säga att jag blir förvånad över innehållet i artikeln. Tråkigt nog blir jag inte det. Det är djupt tragiskt att det är så många ungdomar som mår så dåligt att de skadar sig själva genom att t.ex. skära sig. Det är också oroväckande att det är så många som inte har förtroende för vården och att de upplever att de inte tas på allvar.

Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Tonårstiden är för många en jobbig och turbulent tid att gå igenom. Det är starka känslor både upp och ner, identitetssökande, att bryta sig loss och börja stå på egna ben och att vara nästan vuxen och väldigt vuxen ibland men ibland inte. Då behövs det stöd. Och det behöver vara ett stöd som det går att lita på att det fungerar. Och mår man dåligt så är det väldigt påfrestande att behöva vänta länge på att få träffa någon för att få stöd och hjälp.

Det ska vara tidiga insatser för både barn och ungdomar som mår dåligt. Tidiga insatser kan förhindra eller mildra ett mer tungt och svårt förlopp som annars kan leda till att personen mår så dåligt att han eller hon känner att den enda lösningen är att t.ex. skära sig.

En väldigt betydelsefull del i arbetet med att ge stöd och hjälp till barn och ungdomar är skolhälsan eftersom det är i skolan som eleverna tillbringar i stort sett varje veckodag. Det var därför väldigt glädjande att den nya skollagen som presenterades tidigare i vår lyfter fram en förstärkning av elevers rättigheter. Och att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsjuksköterska, psykolog och kurator inom skolhälsan.

Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet!

Länk till artkel i GP hittar du här.
Andra bloogare i ämnet: Rasmus (Liberal), Carina Liljesand, Rickard Nordin, Kent Persson,
Insändare i GP 15/7, Insändare i GP 17/6.
Media: SvD, DN, AB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar