lördag 18 december 2010

GT Debatt: Flyktingar måste få rätt till vård!

Idag har GT Ledarsida publicerat min debattartikel där jag skriver om att papperslösa och flyktingar måste få rätt till vård. Länk till artikeln hittar du här.

Ämnet kring papperslösas och gömda flyktingars rätt till vård har, speciellt under det senaste året, diskuterats flitigt och intensivt. Ämnet är viktigt. Det finns otaliga argument, både för och emot, men för mig handlar det i grunden om medmänsklighet och om mänskliga rättigheter.

Jag är oerhört glad för att det i nuläget pågår en statlig utredning för att se över lagstiftningen på området. Och jag hoppas intensivt på att utredningen kommer att leda fram till ett mycket välgenomtänkt kommande lagförslag för att stärka och drastiskt förbättra lagstiftningen på området.

Förbättrad lagstiftning behövs!

Media nyligen i ämnet: GT, GP och Dagens Medicin.

Tidigare blogginlägg i ämnet: 28 november, 19 oktober, 18 augusti, 11 augusti och 30 juli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar