fredag 3 december 2010

Nationell stroke-kampanj räddar liv och lidande!

Varje år drabbas ca 30 000 personer i Sverige av stroke. Det är många som antingen har, är anhörig till eller känner någon som drabbats. Av de som drabbas är 20 % under 65 år. Kostnaderna som är kopplade till stroke är stora. Man räknar med att det kostar ca 12 miljarder per år i vård, behandling och rehab. Och stroke är den somatiska sjukdom som kräver flest antal vårddagar. Lägger man till kostnader för anhöriga som t.ex. inkomstbortfall mm så utökas kostnaderna med ytterligare 3-4 miljarder kronor. Men detta är enbart vård-relaterade kostnader som uppstår hos hälso- och sjukvården, primärvården, kommunen mm. Kostnader i form av lidande för patient och anhöriga är oerhört svåra, om inte omöjliga, att uppskatta. De är i många fall ofantliga och att sätta ett värde på dessa i kronor är i princip just omöjligt.

Förra året kom Nationella riktlinjer för Stroke. Riktlinjerna har absolut underlättat för att föra upp stroke-sjukvård på agendan. Det har sedan länge arbetats med stroke men detta arbete har än mer intensifierats runt om i landet för att förbättra arbetet av och kring vården för just stroke-drabbade patienter. Inom VGR har en stor satsning gjorts, ”Hjärnvägen”, för att korta tid från insjuknande till fastställd diagnos och åtgärd och behandling. Bara genom att en stor del av utredning redan kan göras under ambulansfärd till sjukhus har lett till att patienten körs direkt till röntgen i stället för via akutintag, vilket innebär en tidsbesparing på ca 30-40 minuter. Och tiden i dessa fall är av vital betydelse. Varje sekund innebär en försämring för patienten. Varje sekund innebär att hjärnceller dör pga syrebrist. Varje insparad sekund innebär att patienten snabbare kan få rätt behandling, ha större chans att överleva, få färre efterföljande komplikationer och en större möjlighet att återhämta sig och få ett välfungerande liv igen.

Tid är en stor nyckelfaktor. Likaså är att både känna igen symptom vid stroke och att då också söka vård. För tre veckor sedan fattade Sveriges Kommuner och Landsting beslut om en nationell kampanj (äntligen) för att både informera om symptom vid stroke och att uppmärksamma om hur viktigt det är att söka vård när symptomen uppstår. För ett stort problem är att många inte söker vård när de märker av symptomen.

Kampanjen planeras att starta i vår. Enkelt och kortfattat: AKUT! A för Ansikte. Är ansiktsmusklerna helt plötsligt svaga? Hänger ena mungipan? K för Kroppsdel. Kan personen helt plötsligt inte röra sin ena arm? U för Uttal. Får personen helt plötsligt svårt att tala och formulera ord? T för Tid. Tiden är vital. Vård ska sökas så snabbt som möjligt.

Jag är oerhört glad för att det görs en nationell kampanj för att både informera om symptomen och för att uppmärksamma både den drabbade och anhöriga att det är oerhört viktigt att just uppsöka vård så snart som möjligt. Och jag är helt övertygad om att kampanjen kommer att ge enorma positiva effekter. Framför allt i minskat lidande för patienter och anhöriga. Och detta är ovärderligt!

Media: DN, SvD, SVTSkånskan, Norran, GP och Vetenskap och Hälsa.

Mer: VGRSahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukvårdsrådgivningen 1177.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar