måndag 20 december 2010

Stort steg framåt för att Barnkonventionen blir svensk lag!

En av de frågor som Folkpartiet drivit sedan ett bra tag tillbaka är den om att införliva FN:s Barnkonvention i svensk lagstiftning. Frågan står bl.a. med som punkt nummer 1 i det barnpolitiska programmet ”Se till mig som liten är” som antogs vid landsmötet i november 2009. Den var också en av de punkter som ingår i det valmanifest FP gick till val på i september. Även där står den som punkt nummer 1 under ”Barn”.

Frågan är viktig. Barn är barn och ska också ha möjlighet till att få vara just barn. Barn ska kunna känna sig trygga, kunna leka och lära sig och kunna känna tillit i att vuxna omkring värnar om barnet och barnets bästa. Och det är vuxna som ska stå upp för barnen och värna om deras trygghet och rättigheter. Barn varken kan eller ska göra detta själva.

Det är alldeles för många barn i Sverige som inte har en trygg och säker tillvaro och uppväxt. En del barn lever under missförhållanden och antingen bevittnar eller utsätts för både psykisk och fysisk misshandel och övergrepp. Detta är fruktansvärt och absolut inte acceptabelt. Barndomen är en oerhört viktig och också känslig tid. Upplevelser påverkar. Och minnen följer med en person genom livet. Det måste värnas om barns rättigheter.

Jag är därför väldigt, väldigt glad över att det i riksdagen i början av december röstades igenom ett beslut om en strategi om att stärka barns rättigheter. Alliansregerings strategi innehåller uppföljningsbara mål på nio områden. Enormt glädjande är att punkt nummer 1 i strategin är att ”alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen”.

Barn ska kunna känna sig trygga. Och det måste värnas om barns rättigheter. Och nu har det äntligen tagits ett stort steg i rätt riktning för att införliva barnkonventionen i svensk lagstiftning! Bra! Äntligen!

Motioner i riksdagen: 2010/2011:S02082009/2010:So523, 2009/2010:So395 och 2008/09: So532

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Barbro Westerholm och FP Halmstad.

Rekommenderar varmt att läsa debattartikel av Barbro Westerholm och Maria Lundqvist-Brömster i ämnet publicerad i Hallandsposten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar