lördag 14 maj 2011

Använd din rösträtt i Omvalet 2011 till Regionfullmäktige!

Imorgon, söndagen den 15 maj, är det omval till regionfullmäktige i VGR. Det är ett väldigt, väldigt viktigt val. Det är då vi väljer hur vi vill att vår region ska styras och hur vi vill att regionen ska utvecklas inför framtiden. Jag hoppas och önskar att alla röstberättigade inom hela regionen använder sin rösträtt i omvalet för att kunna påverka hur just du vill att regionen ska styras och ha för inriktning i framtiden. Vem vill du ska representera dig i VGR? Varje röst räknas och varje röst är oerhört betydelsefull! Så använd just din röst i omvalet imorgon!

Om du inte har bestämt dig än så hittar du information om vad vi i (FP) vill för regionen i vårt valmanifest och i vårt regionprogram . Surfa gärna också in på vår hemsida där du hittar mer information inför Omval 2011. Vi vill bl.a. förbättra servicen inom hälso- och sjukvården, lyfta ungas psykiska hälsa, försvarar valfriheten inom vården, ha en enkel och smidig kollektivtrafik, ha en kultur för alla och att Västsverige behöver satsa på infrastruktur.

Av alla de frågor som vi vill driva och genomföra så är det två som särskilt utmärker sig för mig. Två frågor som jag anser är oerhört viktiga. Den ena frågan handlar om att lyfta ungas psykiska hälsa. FP vill öka resurserna för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar. Det är alldeles för många unga som mår dåligt. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett stort ohälsproblem som måste tas på allvar. Tidiga och framför allt tillgängliga insatser är viktiga faktorer i detta. Har skrivit flertalet gånger i ämnet tidigare bla här och här och haft insändare i GP här, här och här. LUF (Liberala Ungdomsförbundet) har en kampanj kring detta som jag varmt rekommenderar att läsa mer om här. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet!

Den andra frågan som utmärker sig för mig är att vi vill storsatsa på forskning. För att vara exakt, 500 miljoner kronor, dvs en halv miljard. Detta är enormt viktigt. Dagens forskning är morgondagens välfärd. Det är dagens forskning som ger oss möjligheter inför framtiden och ger oss möjligheter för utveckling, förstärkning och förbättring. Vi måste skapa förutsättningar för att kunna utveckla vår region. Vi vill skapa förutsättningar för att VGR ska bli landets centrum för medicinteknik och biomedicinska företag. Detta kommer betyda otroligt mycket för vår region. Jag tror väldigt starkt på detta. Och jag tror också väldigt starkt på att detta i många avseenden är avgörande för vår framtid. Har skrivit en del i ämnet tidigare, bla här och här och i en krönika i GöteborgsLiberalen här.

Avslutningsvis vill jag gärna också ta med ett citat från vår hemsida: Målet med vår politik är att var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga drömmen om ett gott liv. Vi tror på människors förnuft, vilja, kreativitet och strävar efter jämlika villkor utifrån individers olika förutsättningar. Politiken ska riva hinder och skapa möjligheter – inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Liberalismen gör skillnad!

Imorgon kommer jag att använda min rösträtt i omvalet 2011. Och jag kommer att rösta på (FP) för en liberalt präglad ledning av VGR. Jag hoppas och önskar att även du använder din rösträtt i omvalet till Regionfullmäktige. Varje röst räknas och är oerhört betydelsefull! Så använd din rösträtt och påverka hur just du vill att regionen ska styras och ha för inriktning i framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar