måndag 23 maj 2011

Konflikthantering i skolan

Skolan och utbildning är oerhört viktigt. Det är i skolan barn och ungdomar vistas i princip varje veckodag. Det är genom skolan barn och ungdomar får möjligheter att lära sig, utveckla sina tankar, få ta del av kunskap mm och får möjligheter till en bra utbildning och en bra grund att stå på när de sedan går vidare i livet.

En trygg skolgång och en lugn arbetsmiljö ger förutsättningar för att varje elev ska kunna få en bra utbildning och för att lärare ska kunna undervisa och lära ut kunskap och färdigheter till eleverna.

Olika typer av konflikter uppstår, så även i skolans värld. Konflikthantering utgör en oerhört viktig del i det sociala samspelet mellan elever och mellan elever och lärare i den dagliga skol- och undervisningsmiljön.

Konflikthantering i skolan är otroligt viktigt. För att både kunna få veta mer om just detta ämne och få möjlighet att ställa frågor arrangerar vi i Utbildningsnätverket därför en föreläsning och frågestund om "Konflikthantering i skolan".

Medverkar gör: Birgitta Friberg, konsult och adjunkt, med mer än 20 års erfarenhet av undervisning i ämnet vid bl.a. KY-Akademin/Yrkeshögskolan Göteborg och Pedagogen, Göteborgs Universitet, samt medförfattare till böckerna "Konflikthantering i professionellt ledarskap” och "Låt oss tvista igen!: om konflikthantering i förskola och skola”.

Vill du också veta mer om konflikthantering i skolan eller har du frågor eller funderingar i ämnet? Då är du varmt välkommen till föreläsningen och frågestunden ”Konflikthantering i skolan” som vi arrangerar nu på torsdag den 26 maj, 2011, mellan kl 18:00-19.30 på RedbergsTeatern. Det är fritt inträde och ingen föranmälan behövs. Arrangemanget är öppet för allmänheten och är utformat utifrån detta.

Varmt välkommen!

Föreläsningen och frågestunden arrangeras av:
Utbildningsnätverket
för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar