torsdag 15 april 2010

Den ljusnande framtid är...i vårpropositionen

Våren är här, Sverige är äntligen på väg ut ur finanskrisen och idag presenterar Alliansregeringen vårpropositionen på flera håll runt om i landet. (Se bl.a. SvDDN, Aftonbladet, ekuriren, Privata Affärer, Smålandsposten, Affärsvärlden, GT/Expressen.) Tack vare den ekonomiskt ansvarsfulla politik som Alliansregeringen för presenteras idag en vårproposition med både stora och väl genomtänkta satsningar som leder Sverige ut ur krisen och mot en ljus framtid.

Vårpropositionen på sina 292 sidor är mycket väl genomtänkt och innehåller flertalet stora satsningar som täcker in de flesta områden. Fokus ligger på att vårda återhämtningen, förstärka sysselsättningspolitiken och värna de offentliga finanserna. Det handlar alltså om återhämtning, återuppbyggande och vidareutveckling. Det är mycket glädjande att det också satsas 4, 9 miljarder kronor extra för att bl.a. mildra krisens effekter på utsatta grupper och säkerställa att de grupper som drabbats hårdast av den ekonomiska kris som slog till i princip över natt hösten 2008 inte halkar efter. Detta görs bl.a. genom sänkt skatt för pensionärer, höjt flerbarnstillägg och stora satsningar på förutsättningar för att att fler jobb skapas.

Vad som är speciellt glädjande är att utbildning, forskning och innovationer i vårpropositionen har ett stort och välbehövligt utrymme. Precis som vårpropositionen nämner är utbildning, forskning och innovationer viktigt för tillväxt, välfärd och konkurrenskraft.

Utbildning, forskning och innovationer handlar mycket om kunskap. Det handlar om att lära sig saker, att dela med sig av kunskap till andra, att ha ett öppet sinne, frågor, ifrågasättande, nyfikenhet, nya idéer och svar. Kunskap ger möjligheter både för den enskilda personen men också för andra. Kunskap sprids och delas. Ny kunskap inom t.ex. forskning ger möjligheter som kan innebära ett svar på miljöproblemen eller möjligheter till att en ny medicin eller nya behandlingsmetoder tas fram som botar en svår sjukdom.

När Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP)  tillträdde sa han att Sverige ska ha universitets- och högskoleutbildningar av hög kvalitet och forskningsmiljöer i världsklass. Och att dagens forskning är morgondagens välfärd. Det är mycket kloka ord. Och jag instämmer absolut.

Under denna mandatperiod har det redan gjorts historiska satsningar inom forskningsområdet. Och flera stora reformer har genomförts och kommer att genomföras inom högskole- och universitetsvärlden.

Vi lever i en globaliserad värld. Ny kunskap och nya rön från andra delar av världen når oss här. Likaså sprids ny kunskap och nya rön från oss här i Sverige vidare till andra delar av världen. Och detta innebär möjligheter. Men det innebär också konkurrens.

Vår nuvarande politik skapar förutsättningarna som ger oss möjlighet att kunna inhämta kunskap, sprida kunskap och konkurrera med kunskap och därigenom föra oss framåt till en framtid full av möjligheter. Sverige har alla förutsättningar för att bli världsledande inom dessa områden. Och detta tack vare den politik som förs och de reformer som införts och som kommer att genomföras.

Det stora utrymmet som utbildning, forskning och innovation har i vårpropositionen visar tydligt att Regeringen lyfter fram möjligheterna och hur viktiga dessa områden är. Jag är väldigt glad för att Alliansregeringen idag presenterar en vårproposition med både stora och väl genomtänkta satsningar som leder Sverige ut ur krisen och mot en ljus framtid. Den ljusnande framtid är…i vårpropositionen. Och både våren och vårpropositionen är nu äntligen här.

Andra bloggare i ämnet: Runo JohanssonPer Altenberg, Mark Klamberg, Sebastian Bjernegård, Christian Tegnvallius, Carl Larsson, Anna Lundberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar