tisdag 13 april 2010

Ja till sprututbytesprogram i Göteborg!

Idag skriver Helene Odenjung, kommunalråd och vice partiordförande för (FP) och Jonas Andersson, regionråd (FP) och ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet på GT:s ledarsida att det är hög tid att införa sprututbytesprogram i Göteborg. Detta är bra. Det behövs.

Vikten av åtgärder för att förhindra smittspridning av Hepatit B blir mer och mer angelägen. Under den senaste tiden har det förts fram flera larmrapporter om att Hepatit B sprids bland missbrukare i Västsverige. (Se bl.a. Dagens Medicin, GP, EPI-aktuellt Smittskyddsinstitutet). Jonas Andersson (FP) förde fram problemet i ett blogginlägg från februari i år. Nio personer har sedan mitten av december förra året insjuknat i Hepatit B och vårdats på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samtliga är missbrukare eller anhöriga till missbrukare.

Alla som blir smittade med Hepatit B insjuknar inte och blir vårdade på en infektionsavdelning. Ungefär hälften av alla som smittas märker inte av något alls. Men har man blivit smittad så har man också blivit smittbärare och kan smitta andra.

Smittan sprids via blod eller kroppsvätskor. Det går att förhindra att både bli smittad själv och att, om man blivit smittad, också förhindra att den sprids till andra. Men om man missbrukar och använder sprutor i sitt missbruk, kommer då rena sprutor före behovet av narkotikan? Uppsöker man hälso- och sjukvården för att testa sig för att se om man eventuellt har blivit smittad av Hepatit B?

Ett sprututbytesprogram handlar om väldigt mycket mer än att enbart lämna ut rena sprutor. Kraven är hårda när det gäller hur ett sprututbytesprogram ska gå till. Det är enbart en del av ett brett vårdprogram som bl.a. inkluderar tester och vaccination, samtal och hälsorådgivning av läkare. Det skapas en kontakt med missbrukaren och det ger också möjlighet för varje person att få vård, stöd, behandling och möjlighet till en annan väg i livet som är fri från narkotikaanvändning. Det är enormt viktigt.

Helene Odenjung skriver idag på sin blogg ”Genom rena sprutor kan vi göra skillnad för en väldigt utsatt och bortglömd grupp”. Och jag instämmer med Helene helt och fullt. Ett sprututbytesprogram i Göteborg behövs! Och det behövs nu!

Blogginlägg i ämnet: Helene Odenjung, Jonas Andersson, Pär Gustafsson, Jens Karlsson/Liberati, Sebastian Bjernegård, Mikael Wendt, Adam Cwejman, Sami Korpela

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar