fredag 30 april 2010

Maktskifte i Göteborg i september!

GP debatt idag skriver alliansledarna för Göteborg, Jan Hallberg (M), Helene Odenjung (FP), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C), om hur S-politiken har skadat Göteborg. Problemområden som lyfts fram är bl.a. en undermålig skola, långa köer i omsorgen, en havererad stadsutveckling och en tillbakahållen tillväxt.

Alliansen i Göteborg för i artikeln fram en väl genomtänkt politik full med förslag, idéer och åtgärder som kommer att ge Göteborg möjligheten till att bli en bättre stad, för alla invånare. Att kunna lämna grundskolan med godkända betyg ska vara en självklarhet. Alliansen vill därför införa en kunskapsgaranti. Staden behöver också förtätas med fler bostäder och företag i innerstaden. Alliansen vill därför skapa förutsättningar för 15 000 nya lägenheter och 40 000 nya arbetsplatser under de kommande 10 åren. Utanförskapet är stort i Göteborg och det behöver skapas fler jobb. Alliansen vill därför i områden med hög arbetslöshet och låg andel företagande införa ekonomiska frizoner. Ökat självbestämmande och fler aktörer inom omsorgen kommer leda till att både kvalitén höjs och köer kortas. Äldres intressen måste bättre tas tillvara. Alliansen vill därför införa en äldreombudsman. Alliansledarna skriver också ”Föräldrar och äldre ska själva få bestämma vilken förskola barnen ska gå på, vem som ska utföra hemtjänsten eller vilket äldreboende man vill bo på.”

Under de senaste 16 åren har Göteborg haft ett (S)-dominerat styre. Mona Sahlin har tidigare uttryckt att i Sverige är Göteborg socialdemokratins skyltfönster. Jag gillar Göteborg så om staden ska vara ett (av många) skyltfönster har inte jag något emot det. Men poängen med att ha ett skyltfönster är ju att det är där man visar upp saker man tycker är det bästa man har att erbjuda, det man är stolt över och bredden och kvalitén på sitt sortiment. Om man har suttit vid makten i 16 år så borde ett skyltfönster för Göteborg då också vara fullt med saker som just visar alla de bra saker som genomförts, uppnåtts och vad som kan erbjudas genom den politik man har fört och för.

Valet att då välja Göteborg som statuerande exempel till att utgöra socialdemokratins skyltfönster för Sverige visar mer exempel på en fallerande (S)-politik som förts för Sveriges andra största stad och som i stället för att kunna visas upp i ett skyltfönster med stolthet nog bättre lämpar sig att placera längre in för att genomgå ett omfattande och akut restaureringsarbete och skyltfönstret övertäckas med en skylt som säger ”Nya ägare, renovering och omskyltning pågår, vi öppnar alldeles strax”. Med andra ord, i september blir det ett mycket efterlängtat maktskifte i Göteborg med ett mycket varmt välkomnat alliansstyre.

Läs gärna andra bloggare i ämnet: Pär Gustafsson, Rickard Nordin, GL, Jens Karlsson/Liberati, Berit Krantz, Mikael Wendt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar