torsdag 8 april 2010

Parboendegarantin välkomnas

Idag presenterade riksdagsledamot Barbro Westerholm (FP) rapporten "Tills döden skiljer oss åt" som är en kartläggning av möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans i äldreboende. En av de enkätundersökningar som gjorts visar att 3 av 4 kommuner inte kan garantera att äldre par kan fortsätta leva tillsammans i äldreboende. Om ett par bor tillsammans och delar sina liv med varandra så ska inte detta behöva slås isär och paret behöva separera om/när behov uppstår för en av dem eller båda två att flytta till ett äldreboende.

Att behöva flytta isär under dessa premisser är enormt tråkigt och tragiskt. Det är också väldigt påfrestande för paret som mot sin vilja och önskan tvingas till att, kanske efter att ha spenderat större delen av sina liv med varandra, flytta isär. (Se bl.a. Aftonbladet och DN.) Det ska inte behöva vara så. En person ska inte behöva tvingas till att sluta dela sin vardag och sitt liv med sin partner bara för att behov uppstår för att flytta till ett äldreboende. Att få välja vem man vill dela sitt liv med och att också kunna få göra det är en mänsklig rättighet. Det handlar också om medmänsklighet och om människovärde. Inget av dem upphör bara för att en person uppnår en viss ålder. Människovärdet är ju med hela tiden och under hela livet. Likaså våra mänskliga rättigheter.

Jag är både glad och stolt över att vi fortsätter att driva och lyfta upp dessa frågor. På riksplan har bl.a. Barbro Westerholm (FP) drivit dessa frågor. Och i Göteborg har Mikael Janson (FP) länge drivit frågor kring värdighet och rättigheter för äldre bl.a. när det gäller införande av parboendegarantin lokalt (se bl.a. GT/Expressen) och nu senast med rapporten ”Våga bli gammal i Folkpartiets Göteborg".

Och igår nämnde både partiledare Jan Björklund (FP) och Äldre och folkhälsominister Maria Larsson (KD) en vilja att införa lagstiftning för att säkerställa att äldre par inte ska behöva separera när en av dem eller båda två har behov att av att flytta till ett äldreboende. Det är tråkigt att det ska behövas lagstiftning för att säkerställa att äldre par ska få fortsätta bo tillsammans på äldreboende. Detta är något som redan i dagsläget borde kunna garanteras. Men det är väldigt glädjande att lagstiftning kan bli aktuell för att säkerställa att äldre par, om de så önskar, ska få kunna dela sina liv tillsammans och också kunna få göra det hela livet.

Läs gärna vad andra (FP)-bloggare skrivit i ämnet: Pär, Rosie, Anna, Marcus, Andreas, Linnéa, Carl, Hans, Mattias, Niklas, m. fl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar