lördag 8 maj 2010

Allianståget anlände till Göteborg


I tisdags rullade Allianståget med de fyra partiledarna in på Göteborgs Centralstation. När tåget anlände till perrongen blev Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD) välkomnade av hundratals alliansstödjare. Efter en promenad upp till Kungsportsplatsen där ytterligare fler alliansstödjare och intresserade personer väntade blev det äntligen dags för frågestund med Alliansregeringens partiledare. När de gick upp på scenen hördes rungande applåder och jubel-visslingar från torget nedanför Kopparmärra. Stämningen var enorm! :)

I samband med Allianståget gav också partiledarna nio vallöften:
1) Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare
2) Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften
3) Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga
4) Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT
5) Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt
6) Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften
7) Vi lovar att inte införa kilometerskatt
8) Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen
9) Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm

En av de största frågorna vid förra valet 2006 handlade om jobb. Arbete och sysselsättning är otroligt viktigt för ett lands ekonomi, välstånd och utveckling. Och resultatet vid förra valet 2006 visade också en klar och tydlig majoritet för Alliansens politik och för att regera Sverige. Fler arbeten och fler i arbete, ökade valmöjligheter, underlätta för småföretagare och skapa förutsättningar för att fler kan starta och driva egna företag, arbetsro i skolan, satsningar på forskning och utveckling, höja kvalitén på universitet och högskolor och ökat eget ansvar, storsatsningar på infrastruktur, underlätta för att unga och långtidsarbetslösa lättare ska komma in på arbetsmarknaden, sänka skatterna för arbetstagare (se t.ex. www.jobbskatteavdraget.se), förbättrad lärarutbildning, korta vårdköerna ytterligare (genom bl.a. den s.k. kömiljarden), skärpt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatri och att personer/patienter har rätt att själv välja sin vårdgivare.

Exemplen ovan är bara några få från en lista som kan göras mycket, mycket lång. Alliansregeringen levererar. Maud Olofsson framförde också i ett av sina svar vid Kungsportplatsen i tisdags just det att Alliansregeringen har genomfört 172 av sina vallöften inför förra valet. Och detta trots att den djupaste finanskris sedan 1930-talet har inträffat under denna mandatperiod! Fredrik Reinfeldt framförde bl.a. att Sverige har ett enormt stort anseende både inom EU och internationellt just för den ansvarsfulla ekonomiska politik som förts. Sverige är bäst i klassen, som Jan Björklund säger. Göran Hägglund framförde hur viktigt det fortsatta arbetet är med kökortning inom hälso- och sjukvården för bl.a. alla de personer/patienter som väntar på åtgärd, behandling, operation mm. Kökortningsmiljarden är därför en mycket betydelsefull satsning inom detta område.

I september går Sverige till val igen. Jag har svårt att tänka mig något annat alternativ än en omvald Alliansregering som kommer att fortsätta att leverera och genomföra vallöfte efter vallöfte och genom en ansvarsfull och realistisk politik som fungerar i praktiken föra Sverige vidare mot en ljus framtid med förbättrad ekonomi, välstånd och fortsatt positiv utveckling.

Media: SvD1, SvD2, DN, GP, SvD3, Expressen,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar