fredag 28 maj 2010

Vinden vänder i alliansen riktning

Idag publicerar bl.a. DN, SvD och Expressen resultaten från den senaste opinionsmätningen som visar att allianspartierna har gått om oppositionen och leder nu med en statistiskt säkerställd majoritet med 48,3 % mot 46,5 % för oppositionen. Naturligtvis så är det resultatet på valdagen som är avgörande men det är ändå väldigt glädjande. Fast jag är inte direkt förvånad. Alliansen har gjort och gör ett väldigt, väldigt bra jobb. Det ena vallöftet efter det andra har genomförts trots en rådande finanskris. Läs gärna mer i alliansens vitbok som listar de saker som regeringen genomfört under de senaste fyra åren. Listan är gedigen och imponerande. Med en omvald alliansregering kommer de fyra allianspartierna efter valet i september att också kunna fortsätta göra ett väldigt, väldigt bra jobb.

Man kan ställa sig frågan om vad som inträffat som gjort att opinionen nu vänt och hamnar i samma riktning som gjorde att alliansregeringen fick majoriteten i valet 2006. Under den senaste månaden har det rödgröna alternativet presenterat sin politik och vad de vill åstadkomma. Med tydliga alternativ från både alliansregering och opposition går det nu också att jämföra de två alternativen. Jag tror att resultatet från den senaste opinionsmätningen visar på att det politiska alternativet som oppositionen nu presenterat inte verkar tas emot så positivt bland väljarna som oppositionen kanske hade hoppats på.

Det är ungefär fyra månader kvar till valet och det är först då som väljarna visar vilka de vill ska styra Sverige för att göra saker bättre och kunna möta de utmaningar vi står inför för att möta en ljus framtid. För mig är valet enkelt: en omvald alliansregering med ett starkare folkparti som gör stor skillnad.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Martin Hall, Christer Sörliden, Rasmus Jonlund, Tommy RydfeldtMarcus Grundén, Amanda Brihed, Pär Gustafsson, Runo Johansson, Anne-Marie Ekström, Linnéa Darell,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar