onsdag 26 maj 2010

Lärare är skolans viktigaste resurs!

I måndags hade jag förmånen att vara moderator vid debatt och diskussion på temat att lärare är skolans viktigaste resurs där Helene Odenjung, kommunalråd för FP i Göteborg och vice partiordförande för FP, Sven-Olof Jern, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg och Eva Holmén, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg, deltog. Debatten arrangerades av lokalföreningen för FP Göteborg Centrum i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Debatten och diskussionen hade fokus på pedagogernas framtid och utmaningar och några av de ämnen som togs upp var den nya lärarutbildningen, det nya läraravtalet och  FP:s roll i att lämna förhandlingarna när det gällde lärarnas arbetstid, att elevers utvärdering av lärare ska kunna ligga till grund för lärares löneutveckling, betydelsen av IT och informations- och kommunikationsteknik i skolan och (o)likvärdigheten mellan olika stadsdelar och skolor och hur man ska lyfta kunskapsresultatet på skolorna i Göteborg.

Många givande svar, synpunkter och reflektioner fördes fram. Att den nya lärarutbildningen innebär att flera lärare får examen på avancerad nivå och uppdelning av olika lärarexamina nämnde Sven-Olof Jern som positivt och påpekade även hur viktigt det är med djup ämneskunskap hos lärare för yngre nivåer och klasser. Eva Holmén nämnde betydelsen av att varje barn får tillgång till läraren så mycket som möjligt, satsning på skolledare och bra relationer mellan rektorer, lärare och elever men att det är för stora grupper i förskola. Helene Odenjung nämnde bl.a. betydelsen av att ha positiva förväntningar på elever, att ge elever utmaningar, hur viktigt det är att bejaka mångfalden bland elever då varje elev är en egen unik person och att det inte handlar om en likadan skola utan om lika förutsättningar.

Temat för diskussionen var att läraren är skolans viktigaste resurs. Och visst är det så. Lärare har en otroligt viktig roll för barn och ungdomar och även vuxna under sin skolgång.

Pedagogik är ett väldigt brett område men man kan nog säga att det är läran om utbildning framför allt av barn. Det handlar om tekniker för att lära ut, förmåga att väcka intresse hos eleven och att få eleven involverad i lärandeprocessen och förmågan att kunna anpassa sättet att lära ut efter elevens nivå.

Barn och ungdomar är vår framtid. Skolan, skolgången och att få lära sig saker och få kunskap är enormt viktigt. Och det är lärare och pedagoger som lär ut kunskap som man sedan tar med sig vidare efter sin skolgång och vidare genom livet.

Folkpartiets skolpolitik har gjort, gör och kommer att fortsätta göra en stor skillnad på skolområdet. Lugn och ro i klassrummen, större forskningsanknytning i lärarutbildningen, att höja statusen på läraryrket och tidigare betyg är bara några exempel. Och min förhoppning är att tack vare diskussioner och samtal som t.ex. debatten i måndags och tack vare vår skolpolitik så ser det väldigt ljust och positivt ut när det gäller pedagogernas framtid och utmaningar. Lärare är absolut skolans viktigaste resurs!

Om FP:s roll i att lämna förhandlingarna: DN, SvD, ExpressenLärarnas Riksförbund, Expressen, Lennart Gabrielsson, Helene Odenjung,
Om att elevers utvärderingar ligger till grund för lärares löneutveckling: DN, GP, SvDMats Persson, Helena von Schantz, Linnéa Darell, Pär Gustafsson,

8 kommentarer:

 1. Lärare är den största framgångsfaktorn i skolan:
  http://liberalbloggare.blogspot.com/2010/04/alliansen-satsar-pa-skolan.html

  SvaraRadera
 2. Hur skall man hantera alla de elever som lär sig för snabbt men tröttnar på grund av att läraren inte klarar den typen av elever?

  läs ---> http://helenavonschantz.blogspot.com/2010/05/lat-oss-fa-satta-betyg-pa-er-forst.html#comments

  SvaraRadera
 3. Eva-Lena Haag26 maj 2010 12:37

  I den nya lärarutbildningen får inte alla examina på avancerad nivå, förskollärare och fritidspedagoger, samt yrkeslärare är undantagna, samt i en del fall lärare i flrskoleklass. Att ALLA även förskollärare och lärare i förskoleklass får fördjupade ämneskunskaper är en sanning med modifikation, förskollärare, lärare för ýngre åldrar får ju inte en mer fördjupad ämneskunskap än idag.
  Den utbildningsvetenskapliga kärnan kommer att minskas till ett år, men det är otroligt många olika saker som ska vara med där.
  Större forskningsanknytning, om det menas att de skriver två uppsatser, vilket ämnesstudentera gör redan idag. ALL kunskap på lärarutbildningarna bygger redan nu på forskning och vetenskap eftersom de ges inom akademin, samt att ALLA skriver en c-uppsats redan idag. Större tillgång till lärare beror ju helt och hållet på klassens storlek.

  SvaraRadera
 4. Sebastian:
  Väldigt bra blogginlägg Sebastian! Du lyfter verkligen fram bra punkter. Precis som du skriver så måste absolut läraryrket och statusen förbättras. Lärarlegitimation är en viktig faktor i detta och jag är glad för att den ingår i reformerna. Tack för länken!

  SvaraRadera
 5. Per:
  Tack för frågan. Ämnet i din fråga nämndes i debatten i måndags. Det är viktigt att sätta in stöd i tid och rätt stöd för de elever som behöver detta. Det är också viktigt att alla elever får en utmaning och blir uppmuntrade till att försöka lite mer. Elever som har lättare för att lära sig behöver också få den stimulans som de behöver. Ett exempel skulle kunna vara att t.ex. kunna få arbeta vidare i läroboken eller få lite svårare läroböcker/undervisning mm. FP i Göteborgs budget för 2011 tar upp de satsningar som vi gärna vill kunna genomföra om det blir maktskifte i Göteborg efter valet i september. Den nämner bla att alla elever har rätt att få möta nya utmaningar. Läs gärna mer på s 15-18 i budgeten: http://www.slideshare.net/FPGBG/fp-budget-2011.
  Har också läst din kommentar till Helena von Schantz blogginlägg som du länkar till. Utvärderingar och feedback från elever är absolut bra och viktiga. Fast jag anser inte att utvärderingar eller betyg som sätts av elever på lärare ska ligga till grund för lärares lönesättning. Tack för att du delar med dig av dina synpunkter och upplevelser. Det uppskattas.

  SvaraRadera
 6. Tack för kommentaren och kompletterande info. Naturligtvis ska det stå flera examina på avancerad nivå och inte alla, vilket också var det som blev sagt i måndags. Tack för uppmärksamheten. Kan nämna att mycket av det du skriver också togs upp i debatten och diskussionen så det kom på tal. När jag skriver större forskningsanknytning syftar jag på satsning på utbildningsvetenskaplig forskning. Propositionen nämner förstärkning av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad jag vet så står det inget om att lärarutbildningarna idag inte bygger på forskning och vetenskap. Har heller inte hört någon framföra den åsikten, som inte stämmer. Däremot så finns det i det allra flesta fall alltid utrymme för förbättringar. Jag är väldigt glad för reformerna och framför allt det fokus som hamnat på vikten av kunskap, utbildning, lärare, elever, högskola, universitet, forskning, kvalitet mm tack vare alliansregeringen där fp har spelat stor roll i dessa frågor. Tack igen för kommentaren med kompletterande info och för uppmärksamheten!

  SvaraRadera
 7. Att lärare är skolans viktigaste resurs har det uppstått ett starkt konsensus om. Att möta eleverna där de är och att lyssna på dem i skapandet av en bra skola är det om möjligt ännu mer samstämmighet kring.

  Att behandla lärare väl med tanken att det får positiva effekter för eleverna är det däremot få som kämpar för. Att möta lärare där de är och att lyssna på dem är det inte många av de som styr skolan som vill tillämpa.

  När fp stöttade lärarna i våras försökte i stort sett alla de andra partierna neutralisera dem med benämningar som "lärarpartiet" och genom att brösta sig om "elevfokus". Det var förstås fp som kämpade för eleverna och att lärarna skulle fortsätta vara där för dem istället för att vattna blommor på sommarlovet.

  SvaraRadera
 8. Hej Bombadill, Tack så mycket för att du delade med dig av dina synpunkter. Och tack för omnämnandet av fp:s roll i vårens förhandlingar.

  Jag instämmer helt och fullt med vad du skriver. Lärare är skolans viktigaste resurs. Och lärare ska också få kunna vara just lärare. Läraryrket är viktigt. Om inte ovärderligt på många sätt. Det är ju i skolan som varje barn och ungdom genom sina lärare får lära sig nya saker om allt från svenska och att skriva till matematik, omvärldsanalys och problemlösning. Detta är egenskaper och färdigheter som de i sin tur har med sig när de går vidare i livet.

  Varje enskild lärare har en enorm påverkan när det gäller möjligheter för varje elev. Och detta bör absolut uppskattas och tas tillvara på. Elevernas förutsättningar och därmed också framtid beror faktiskt till stor del på just lärare och undervisningen.

  Läraryrket bör absolut ha högre status. Och jag är helt övertygad att med de nädvändiga reformer som införs och allra helst det fokus som just skol- och utbildningsområdet har fått sedan 2006 så finns alla förutsättningar för att det blir en väldigt positiv framtid för både lärare och elever.

  Tusen tack igen!
  Många hälsningar,
  Kristina

  SvaraRadera