tisdag 1 juni 2010

Låt spriten fortsätta flöda...

…dvs handspriten på våra sjukhus, vårdcentraler och patientmottagningar. I september förra året skrev jag ett blogginlägg om att ca 10 % av alla inneliggande patienter drabbas av någon form av vårdrelaterad infektion och att antalet patienter som varje år drabbas av vårdrelaterade infektion drastiskt måste minskas. Sveriges Kommuner och Landstings mätning då visade att antalet drabbade i genomsnitt hade sjunkit med 1,3 % från 2008 till 2009. Resultatet gav indikationen att det var på väg åt rätt håll.

När mätningen gjordes i höstas hade genomsnittet sjunkit ännu mer och låg då på 8,9 %. Detta var en minskning med drygt 3,0 % på två år, vilket motsvarade 220 färre dödsfall och 42 000 färre drabbade. Även detta resultat gav indikationen att det var på väg åt rätt håll.

Idag publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultatet av vårens mätning av vårdrelaterade infektioner. Det nationella genomsnittet ligger i princip på samma nivå som vid förra vårens mätning, 9,6 % i år jämfört med 9,7 % förra året. Det har alltså ökat sedan mätningen i höstas. I vårens mätning är antal fall som rapporterats inom den somatiska slutenvården 20 481 patienter och inom den psykiatriska slutenvården 2 990 patienter. Dessa patienter har alltså under sin sjukhusvistelse också drabbats av någon form av vårdrelaterad infektion. Med andra ord, detta innebär att det i genomsnitt är 64 patienter varje dag, 451 patienter varje vecka och nästan 2 000 patienter varje månad som drabbas av någon form av vårdrelaterad infektion. Detta är alldeles för många.

Det har arbetats febrilt med hygienrutiner och för att öka medvetenheten kring detta ute på landets sjukhus. Mätningen som publicerades idag visar också att antalet patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskar på flera sjukhus och inom flera landsting. Tyvärr visar också mätningen att det också ökar på en del sjukhus och inom en del landsting. Detta är inte bra. En del av de patienter som drabbas av en vårdrelaterad infektion får en så svårbehandlad infektion att det leder till en mycket lång och svår sjukdomsperiod. En del patienter, allra främst de med försvagat immunförsvar eller de som ännu inte hunnit utveckla ett eget immunförsvar, klarar inte av infektionen utan avlider.

Att det är ca 64 patienter varje dag som drabbas av någon form av vårdrelaterad infektion är alldeles för många. Ett enkelt sätt att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner är vanlig handsprit använd på rätt sätt. Låt därför handspriten fortsätta flöda inom svensk hälso- och sjukvård. Så även arbetet med hygienrutiner mm. Antalet patienter som drabbas av en vårdrelaterad infektion måste minskas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar