måndag 21 juni 2010

Sprututbytesprogram antaget i Stockholm

Vid ett extrainsatt landstingsfullmäktigemöte röstade idag Stockholm igenom införande av sprututbytesprogram på försök. Det är glädjande att resultatet av omröstningen leder till att sprututbytesprogram införs på försök. Det utgör ett väldigt viktigt inslag när det gäller att förhindra smittspridning av Hepatit B och HIV och för området missbruksvård.

Som jag skrev i ett blogginlägg från april i år så handlar ett sprututbytesprogram om väldigt mycket mer än att enbart lämna ut rena sprutor. Sprututbytesprogram är ett brett vårdprogram som inkluderar bl.a. tester, vaccination, hälsorådgivning av läkare och samtal.

Sprututbytesprogram ger också en möjlighet till att nå ut till och få kontakt med en grupp som ofta självmant inte uppsöker sjukvården. Och därigenom kunna erbjuda ett brett vårdprogram där en av de delar som ingår är rena sprutor.

Det är angeläget att förhindra smittspridning av Hepatit B och HIV. Det är också angeläget att det erbjuds bra missbruksvård och insatser i förebyggande syfte. Det är då också angeläget att vården når ut till dem som berörs.

Tidigare i vår skrev Helene Odenjung, kommunalråd och vice partiordförande för (FP), och Jonas Andersson, regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet, på GT:s ledarsida att det är hög tid att införa sprututbytesprogram i Göteborg. Min förhoppning är att även Göteborg kommer att säga ja till detta.

Införande av sprututbytesprogram som del i ett brett vårdprogram med höga krav innebär en möjlighet till att nå ut till personer som använder sprutor i sitt missbruk, förhindra smittspridning och erbjuda utsatta personer en annan väg igenom livet.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Adam Cwejman, Olov Lindquist, Pär Gustafsson, Annika Beijbom, Helene Odenjung, Jonas Andersson, Victor Zetterman, Per Pettersson,

Media: DN, SvD, GT/Expressen, Sveriges Radio, SVT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar