tisdag 15 juni 2010

Max 4 timmar på akuten - Ett utmärkt förslag!

Sedan lång tid tillbaka har sjukvården i genomsnitt långa väntetider på sina akutmottagningar. Alltför ofta meddelas det att personer fått vänta i otaliga timmar med allt från att ha fått vänta i upp till 14 timmar eller mer till att helt ha blivit bortglömda och inte fått träffa en läkare över huvud taget. För inte så länge sedan ledde just det till att en patient som uppsökte akutvård blev bortglömd och att personen senare avled. Detta är oerhört tragiskt och sorgligt.

Många landsting och regioner har arbetat med att försöka korta väntetider på sina sjukhus akutmottagningar, med varierad grad av resultat, varav några lyckade. Tyvärr tillhör alltför många den andra kategorin med alltför långa väntetider på akuten. Detta innebär ett stort lidande för personer som uppsöker akutvård.

Igår uttalade socialminister Göran Hägglund (KD) att han vill lagstifta om långa väntetider på akutmottagningar (se bl.a. Expressen 1, Expressen 2Dagens Medicin, Nyhetskanalen TV4). Han vill ha en garanti för att en patient inte ska behöva vänta mer än 4 timmar på akuten. En maxtid för väntetid är väldigt välkomnat. Det bästa hade naturligtvis varit att det inte hade behövts lagstifta om detta. Men långa väntetider är fortfarande tråkigt nog ett problem vid alltför många akutmottagningar och det är absolut inte bra. Jag tycker därför att det är ett mycket bra förslag med att lagstifta om max 4 timmars väntetid på akuten. Det hade eliminerat väldigt mycket onödigt lidande, frustration och oro för väldigt många personer. 

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Victor Zetterman, Kent Persson, Johan Malmros,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar