fredag 4 juni 2010

Forskning stöder tidigare betyg

Igår presenterade Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning (IFAU) rapporten ”Betygsatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Detta uppmärksammades bl.a. i UNT, DN. I underlaget till studien ingår uppgifter från 2 miljoner elever som gick på låg- och mellanstadiet under den period då betyg gradvis avskaffades under 1970-talet. Studien har tittat på de långsiktiga effekterna av att inte ge betyg till elever på låg- och mellanstadium.

Resultaten visar att avskaffandet av betyg tidigt har lett till negativa konsekvenser på utbildningslängden för flickor allra främst för döttrar till lågutbildade föräldrar. Det var färre i denna grupp flickor som klarade gymnasiet. För pojkar till lågutbildade föräldrar var det även där färre som klarade gymnasiet. Studien visar att andelen som inte klarade gymnasiet ökade med 8-16 % för flickor och med 7-10 % för pojkar efter det att betygen avskaffades. Däremot visar studien att avskaffandet av tidiga betyg haft en positiv påverkan på utbildningslängden för pojkar till högutbildade föräldrar. Det var fler i denna grupp som genomfört högskolestudier.

Naturligtvis finns även forskning som visar andra resultat. Men i detta fall ingår 2 miljoner elever i underlaget och det är väldigt många personer och därmed ett omfattande underlag. Det gör att sannolikheten ökar för resultaten som studien har kommit fram till. Ju större underlag desto större sannolikhet. Studien är också baserad på elever som gått på låg- och mellanstadiet i svensk skola. Mycket har förändrat sig sedan 1970-talet, men det är svårt att kunna avvisa de resultat som denna rapport visar.

Alliansregeringen genom Utbildningsdepartementet har föreslagit att återinföra betyg från 6:e klass och riksdagen kommer att ta ställning till detta till hösten. Jag hoppas att förslaget kommer att röstas igenom med ett förhoppningsvis enhälligt ja. Vi i folkpartiet säger ja till tidigare betyg. Det handlar om att tidigt kunna upptäcka om extra stöd och åtgärder ska sättas in för elever som behöver det. Ju tidigare stöd och insatser kan sättas in desto bättre för eleven, lärare och föräldrar. Det handlar också om att uppmuntra, motivera och förstärka det som varje elev är bra och duktig på.

I debatten kring återinförande av tidigare betyg nämns ofta att tidiga betyg inte är bra och att det innebär sortering mellan de elever som har det lättare i skolan och de som behöver lite extra tid och stöd. Och att det sker på bekostnad av de elever som behöver lite mer tid och stöd. Jag håller inte med om detta. Och rapporten som presenterades igår visar att åtminstone för de 2 miljoner elever som gick i låg- och mellanstadiet när betyg avskaffades har det lett till precis tvärtom och fått negativa långsiktiga konsekvenser för både flickor och pojkar till lågutbildade föräldrar. Det handlar om lika möjligheter för elever i den svenska skolan. Jag hoppas intensivt på att förslaget om att återinföra betyg från årskurs 6 röstas igenom i riksdagen till hösten. Det spelar roll i längden.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Anna Lundberg, Rasmus Jonlund, Linnéa Darell, Helena von Schantz, Malin DanielssonMikael Wendt, Per Altenberg, Sami Korpela, Björn Brändevall

4 kommentarer:

 1. Ett mycket bra och balanserat inlägg. Betygen behövs, men föräldrar och lärare måste sätta perspektiv på det. Betygshetsen beror dels på sena betyg, dels på våra signaler, det är vad jag tror.

  SvaraRadera
 2. Helena, tack så mycket! :) Jo, det ligger en hel del i det du skriver. Betyg är ett redskap och mycket handlar om hur redskapet används. Feedback är jätteviktigt. Likaså att redskapet används på rätt sätt. Läste ditt blogginlägg (http://helenavonschantz.blogspot.com/2010/06/en-gang-fuskar-forskare-i-betygsfragan.html)och jag tycker att det var mycket väl formulerat och lyfter fram många bra poänger på ett väldigt bra sätt. :)

  SvaraRadera
 3. Det har ju alla vetat i minst 20 år Frågan är varför det tystats ner i dessa decennier. "Best practice" har genomgående ignorerats i decennier.

  SvaraRadera
 4. Hej Anonym, tack för kommentaren. Bra fråga du ställer. Tror att det beror på flera saker, där jag tycker som en av de större anledningarna är att oppositionspartierna som regerat Sverige större delen av denna perioden inte förespråkat betyg utan i stället tvärtom. Betyg har tråkigt nog blivit synonymt med något dåligt. Är väldigt glad och stolt över att det sedan förra valet arbetats enormt med att förändra flumskola till att försöka skapa en skola i världsklass. Barn och ungdomar är framtiden och skolan ska ge möjligheter och vara en grund att stå på när man går vidare. Betyg är en del av detta. Fp har pratat om detta länge men nu backar gedigen forskning dessutom upp det så nu blir det svårt att både avfärda eller ignorera vad som är bra och vad som fungerar. Nu är det absolut inte tyst längre. Och blir det omvald alliansregering i höst så kommer det också att genomföras. Tack igen för kommentaren!

  SvaraRadera