onsdag 30 juni 2010

Alliansens Vårdval 2010 - full med förslag och möjligheter.

Idag presenterar Alliansens sjukvårdsgrupp rapporten ”Vårdvalet 2010. Köfri, säker och jämlik vård med fokus på hälsa”. Sjukvårdsgruppen består av Anders Andersson (KD), Filippa Reinfeldt (M), Kenneth Johansson (C) och Jonas Andersson (FP). I dagens artikel i SvD lyfts flera av de problem fram som präglat svensk hälso- och sjukvård under en längre tid. Samtidigt lyfter arbetsgruppen också fram lösningar på dessa problem. Lösningar som är väl genomtänkta och som också har möjlighet att kunna genomföras i praktiken.

Några av de problem som nämns är vårdköer, vårdskador och lång väntetid vid akutmottagningar. Förslaget är att väntetid vid en akutmottagning inte bör vara mer än 4 timmar. Detta är väldigt bra. Och det är helt oacceptabelt att det varje år är 10 % av alla patienter som drabbas av någon form av vårdskada. SKL:s senaste mätning tidigare i vår visade att det i genomsnitt är 451 patienter varje vecka som drabbas av någon form av vårdskada. Detta är absolut inte bra.

Ytterligare förslag är att den pågående psykiatrisatsningen permanentas för att ge förutsättningar till en långsiktig utveckling av förbättringar inom området psykiatri. Precis som rapporten nämner så har psykiatrin legat högt på agendan för alliansregeringen, vilket är väldigt bra. Men det återstår oerhört mycket mer att göra inom området bl.a. när det gäller väntetider, samarbete mellan olika instanser, FoU, mm. Det är också glädjande att det föreslås att de ekonomiska villkoren för sjuksköterskor som går specialistutbildning behöver ses över och förbättras. Vidareutbildning av personal borde ses som en investering som ger åtskilligt positivt tillbaka för personalen, verksamheten och framför allt för patienter.

Alliansregeringens kömiljard har varit och är ett välkomnat tillskott och satsning i arbetet med att korta vårdköerna. Kömiljarden har också påverkat vårdköerna i positiv riktning. Rapporten föreslår en uppstramning av vårdgarantin. Den största förändringen i förslaget innebär att den kompletteras med en yttre tidsgräns på 95 dagar. Dvs, att eventuell behandling ska påbörjas senast 95 dagar efter en första kontakt med hälso- och sjukvården. Och detta omfattar i så fall också tiden för utredning och diagnostik. Detta kommer att innebära en stor utmaning för delar inom hälso- och sjukvården. Men jag är övertygad om att det kommer att gå att genomföra. Bl.a. genom en välfungerande dialog och samverkan.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Christer Sörliden, Per Ankersjö, Olle Edblom, Filippaochjag, Karl Henriksson, Raymond Svensson, Birgitta Rydberg, Den hälsosamme ekonomisten,
Media: DN, GPDagens Medicin, SR, SVT,

4 kommentarer:

 1. Bra inlägg, Kristina och bra att du kämpar för sjukvården, det är tydligt att det behövs. Har du läst Maria Jerns berättelse om sin sjukhusvistelse?
  http://marias-funderingar.blogspot.com/2010/05/hur-sjuk-ar-varden.html

  SvaraRadera
 2. Tack så mycket Helena. Det uppskattas! :) Hälso- och sjukvård handlar för mig om det som ska finnas där när den behövs. Och när man behöver den så är personen oftast i en väldigt utsatt position. Man ska inte behöva tjata eller påminna om vård man har rätt till och också får. Vården är full med imponerande kompetenta, idérika och till stor mån även idealistiska personer som verkligen har sitt yrke som sitt sk "kall". De borde lyssnas till och användas oerhört mycket mer än i nuläget. Välfungerande dialog och kommunikation och samarbete utgör en stor del i detta. Man ska kunna känna sig trygg som patient. Allra helst eftersom att patienten är i en utsatt situation och lägger sin tillit i andra.
  Självklart har jag läst Marias berättelse i hennes inlägg i maj. Vet att berättelsen nått ut till flertalet. Hoppas också på att den har nått berörda lokala regionpolitiker och medicinskt ansvariga inom sjukvårdsverksamheten. Alla verksamheter ska ha ansvariga för att hantera tillbud, avvikelser och synpunkter. Hoppas att detta gjorts i detta fall.

  SvaraRadera
 3. Kristina, det märks att det här är frågor du brinner för. Toppen!
  Själv är jag tveksam till hela landstingsmodellen. Jag har bott i tre olika landsting och det är verkligen stora skillnader i vård beroende på var man bor i det här landet. Så borde det inte vara.
  Dessutom finns det en väldig fokus på den egna lilla budgeten som ibland skymmer att en rätt behandlad och botad människa är en stor besparing för samhället. Att behandla och bota en patient tar nämligen tid och kräver att man vågar skriva remisser och tillåts ha så långa besök som krävs - dvs att behandlingen får kosta.

  SvaraRadera
 4. Helena, tack! Frågorna är verkligen de jag brinner för och där jag har mitt allra största intresse. Tack igen för dina alltid lika genomtänkta kommentarer! Precis som du säger så är vården inte jämlik landsting eller regioner emellan. Detta fördes bla fram i den nationella kartläggningen över psykiatri som kom för någon vecka sedan. Och ojämlikheter i vården matchar inte vad som står i hälso- och sjukvårdslagen. Till olikheterna kommer också olika organisations- och politiska kulturer och styren inom och mellan olika landsting och regioner. Där kan det skifta rejält. Och det har en påverkan på hur vårdmötet/behandlingen mm blir för patienten. Det mer kortsiktiga tänket som präglat den ekonomiska sidan av vården (och även andra aspekter) kommer mycket från alla år som Sverige inte haft ett alliansstyre. Jag håller helt och fullt med om att när man pratar kostnader inom hälso- och sjukvården så måste man vidga vyerna. Det är samma skattepeng som finansierar vår vård och omsorg och då måste man se att kostnader som uppstår inom en verksamhet kanske innebär besparingar i en annan och tom i en tredje och fjärde. Och instatser som görs i rätt tid och på rätt sätt som kanske är både dyra och omfattande ger på sikt en besparing, både ekonomiskt och främjar livskvalitet. Nämnde lite om detta i ett annat sammanhang om nya dyra läkemedel i en artikel i Tidningen NU, nr 45/07. Länk nedan (hemisidan är under konstruktion). Efter 2 år så har det tänkts om kring detta. Och det har kommit en del lösningar som verkar fungera bra i praktiken. Det gäller att vara tålmodig inom politiken och fortsätta att driva de frågor som man tycker är viktiga. Tusen tack igen Helena för dina kommentarer!
  http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Goteborg/hemsidor/Kristina-Palmgren/Artiklar/Nya-ideer-behovs-for-att-klara-sjukvarden/

  SvaraRadera