lördag 23 april 2011

Mobbning är inte den drabbades ”fel”.

För några veckor sedan hade jag förmånen att delta vid en föreläsning om mobbning i skolan. Det var en föreläsning som lämnade ett starkt intryck. Föreläsaren, Lisbeth Pipping, berättade om sina egna erfarenheter av att under hela sin skolgång ha blivit utsatt för mobbing av de andra eleverna i klassen och skolan. Det som är djupt beklagligt är att merparten av de vuxna omkring under hela skolgången valde att titta bort. Merparten av de vuxna valde också att avfärda de försök den drabbade gjorde genom att berätta för vuxna i skolan om mobbningen. Ett av svaren den mobbade hade fått var att det var den mobbade som var annorlunda och borde ändra på sig för att passa in bättre bland de andra eleverna.

Berättelsen från föreläsningen inträffade för flera år sedan. Man hade önskat att mobbning sedan dess hade upphört, men tyvärr förekommer mobbning än idag. Tidigare i år publicerade Skolverket rapporten ”Utvärdering av metoder mot mobbning”. Rapporten visar att 7-8% av både pojkar och flickor utsätts för mobbning (motsvarar ca 50 000 elever) och att 1,5 % utsätts för långvarig mobbning som fortgår i ett år eller mer (motsvarar ca 13 000 elever). Detta är helt oacceptabelt.

Det är inte okej att barn någon gång under sin skoltid blir utsatta för mobbning. Det är heller inte okej att vuxna omkring många gånger tittar åt ett annat håll. Mobbning är aldrig okej. Och vuxna omkring måste ta sitt ansvar. Det är inte okej att titta bort. En drabbad skolelev har sagt ”psykisk mobbning är värst, den går in i själen och dödar själen inifrån”. Det ska inte behöva vara så. Det är alldeles för många barn i skolor runt om i landet som lider i tysthet och som tror att det är deras ”fel” att de blir utsatta för mobbning. Att de på något sätt inte duger som de är. Och att det är något ”konstigt” med dem som gör att andra kan trakassera, frysa ut, hota och slå dem. Mobbning är en oerhörd kränkning mot en annan person. Det är aldrig okej.

Många skolor arbetar intensivt med både förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Och det finns många vuxna som tar tag i situationen tidigt och sätter stopp för mobbningen som pågår. Detta är bra. Det är också bra att Skolverket har sett över flertalet av de många olika anti-mobbning program som används runt om i skolorna, med fokus på om programmen som används vilar på en vetenskaplig grund och om de ger de effekter som de har som syfte att uppnå.

Vid föreläsningen jag var på för några veckor sedan fick jag också förmånen att träffa Måns Jenningers pappa, Claes Jenninger. Mötet med Måns pappa lämnade ett mycket starkt och väldigt varmt intryck hos mig. Måns blev mobbad under sin skoltid. På Annandag Påsk för 6 år sedan orkade han inte med sin situation längre. Han tog sitt eget liv. Detta är oerhört tragiskt och djupt beklagligt. För att hedra Måns minne startade Måns pappa en minnesfond som på Annandag Påsk varje år delar ut ett stipendium för att uppmärksamma en eller flera personer som i handling visat att alla i skolan har rätt att känna trygghet och gemenskap.

Jag är oerhört tacksam för alla de personer som arbetar med att förebygga, förhindra och tidigt sätta stopp för mobbning. Detta arbete är ovärderligt. Och mobbning är inte den drabbades "fel".

Media: DN, GP, Skolinspektionen och GP 2.

9 kommentarer:

 1. Krister Stensson23 april 2011 23:39

  Ett oerhört gott engagemang från dig att hålla liv i denna fråga! Tyvärr lever problemet kvar.

  SvaraRadera
 2. Tusen tack för orden Krister. Förhoppningen är att detta någon gång ska få ett stopp. Genom att uppmärksamma och prata om detta så bidrar det förhoppningsvis till något positivt. Tusen tack igen!

  SvaraRadera
 3. Lisbeth är bra föreläsare, har bra kontakt med både henne och Claes. Jag föreläser nämligen själv om ämnet ute i skolorna och även bloggar om det. Det är vuxnas ansvar att se till så mobbning inte förekommer på skolorna, men det är allas plikt att gripa in när man ser någon bli utsatt, annars deltar man och accepterar den mobbning som finns. Att ha vuxna på rasten är bra, att jobba med attityder och värderingar i skolan är bra, att öka kunskapen hos lärarna är nödvändigt då det inte finns en endaste obligatorisk kurs på lärarprogrammet.

  Jag agerar om jag ser något som är fel, men frågan är om ni andra gör det..?

  SvaraRadera
 4. Hej Björn,

  Tack så mycket för din kommentar. Jag håller med dig om att Lisbeth är en mycket bra föreläsare. Hennes berättelse berör och jag har hört väldigt mycket positivt från andra som haft möjlighet att lyssna på henne. Det glädjer mig att du föreläser om mobbning. Har varit inne och läst på din blogg. Den är väldigt bra. Du tar upp oerhört viktiga saker. Mobbning är ett problem som inte borde förekomma. Jag instämmer om att det är vuxnas ansvar att både se och agera för att stoppa mobbning. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt. Arbetet mot mobbning är något som bör pågå hela tiden. För mobbning äger rum. Håller med dig fullständigt, vuxennärvaron på raster är en viktig del i detta, likaså att det talas om detta och speciellt att det talas om värderingar och hur man ser på och bemöter andra personer omkring sig. Bland de samtal jag haft så har jag intrycket av att medvetenheten på skolorna och bland lärare och rektorer om just mobbning. Allra helst om förebyggande arbete och att de anti-mobbning program som används är prövade. Detta ser jag som ett steg i en positiv riktning.

  Jag tycker också att det är oerhört positivt att FP och Alliansen sedan 2006 har satsat på flertalet åtgärder för anti-mobbning. 40 miljarder har satsats på att hitta metoder mot mobbning (den största satsningen någonsin), myndigheten för skolutvecklingsuppdrag har fått uppdrag att arbeta mot mobbning och ta fram en utbildningssatsning som riktar sig till skolor och kommuner, Skolverket har fått uppdraget att se över de anti-mobbningsprogram som används runt om i skolorna, det har införts ändringar i skollagen kring detta mm.

  Men det behövs göras mer. Det är så många barn och ungdomar som får utstå en fruktansvärt tung tillvaro, varje skoldag. Jag tror att det är väldigt många barn och ungdomar som inte vågar eller skäms att berätta för någon att de blir utsatta för mobbning. Det ska inte behöva vara så. Det är inte acceptabelt. Precis som du skriver, kunskap bland både skolpersonal och även föräldrar/anhöriga är en otroligt viktig del i detta. Kan inte alla detaljer kring den nya lärarutbildningen. Vet att ledarskap med konflikthantering ligger med i kursplanen, vilket jag tycker är väldigt bra. Fast konflikthantering är inte detsamma som mobbning. Att lära sig om mobbning och om hur att arbeta förebyggande och hur att stoppa det tidigt om/när det uppstår är viktigt. Det ligger i allas intresse.

  Svaret på frågan du ställer om vi andra agerar om vi ser något som är fel kan jag bara svara på utifrån mig. Och svaret är ja, det gör jag.
  Tack så mycket igen för din kommentar och för att du delar med dig av dina synpunkter. Jag uppskattar det väldigt mycket. Och tack för att du arbetar med anti-mobbning. Som jag skrev i mitt blogg-inlägg ovan, jag är oerhört tacksam för alla de personer som arbetar med att förebygga, förhindra och tidigt sätta stopp för mobbning. Detta arbete är ovärderligt.

  SvaraRadera
 5. Hej Kristina! Mobbning är inte bara olyckshändelser utan underblåses. Allt har blivit hårdare och nu ska folk stötas ut ungefär som i TV-Robinson. Sverige är, vilket många inte förstår ett ganska rejält repressivt land. Lär er mer om detta, t.ex genom att läsa om min fullständigt otroliga historia... /Morgan Ohlson/ A) http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=15263
  B) https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1785.0.html

  SvaraRadera
 6. Hej Kristina!

  Fin blogg du har!
  Kolla gärna in Folkpartiet Norrköpings blogg också!

  http://folkpartietnorrkoping.blogspot.com/

  SvaraRadera
 7. Tyvärr är mobbning en följd av hur människor är konstruerade. Självfallet ska mobbning motarbetas men avskräckande berättelser och informationskampanjer hjälper inte, snarast tvärtom.
  Människor är nämligen så funtade att det som senast är upplevt styr hur vi ser på omvärlden och reagerar mot den. Alla påminnelser om mobbning kommer därför att styra tankarna dit.
  Enda sättet är alltså att med all kraft hindra det förmosfulla bteende som mobbning utgör.

  Se vidare olika inlägg på min blogg

  torestad.blogspot.com

  SvaraRadera
 8. Kristina, den nya skollagen ger en tydligare ansvarsfördelning och ett starkt skydd för eleverna. Viktigt förstås att skolinspektionen följer upp. Jag vill också understryka Törestads slutsats. Förebyggande arbete är mycker mer effektivt än släckande när det gäller mobbning - både bland barn och vuxna.

  SvaraRadera
 9. Ledsen för sen latens i svar, har bytt mailadress och kommentarmeddelandefunktionen till min nya verkar inte fungera ordentligt.

  Tack så mycket för alla era kommentarer. Tack för att ni delar med er av synpunkter, idéer, tankar, åsikter, egna berättelser mm. Uppskattar det otroligt mycket.

  Jag delar den uppfattningen att det ligger mycket i det som ni alla nämner. Ja, jag tror att klimatet har blivit hårdare. Vi påverkas alla av vår omgivning, så även av de program som sänds i TV. Ser även att det är mycket som påverkar i en positiv riktning. En grundläggande faktor, enligt min åsikt, är att för att förändra något så måste det också pratas om det. Och jag upplever att det pratas mer och mer om mobbning. Både när det gäller förebyggande arbete och även snabba åtgärder när det inträffar. Vi har fått bättre stöd i lagen, den nya lärarutbildningen lyfter bla upp ledarskap och konflikthantering, det är på många platser runt om i Sverige en återkommande viktig fråga i samtalet som förs på både politiker- och tjänstemannanivå, mm, mm. Det glädjer mig oerhört.

  Min åsikt är den att mobbning ska vara noll, både för barn och ungdomar och vuxna. Mobbning är en oerhörd kränkning mot en person och en persons rätt att få vara den han/hon är. Frågan kring varför och på vilket sätt mobbning uppstår är komplex. Och det finns inte ett enkelt svar.

  Jag delar den åsikten väldigt starkt att just förebyggande arbete är otroligt viktigt i detta. Kan man förhindra att något tråkigt uppstår så är det oerhört betydelsefullt och oerhört värdefullt. Jag tror också starkt på att det är viktigt att prata om detta. Och jag tror att det är viktigt att prata om det på ett konstruktivt sätt. Det är lätt att fastna i problemfokusering. Det bör vara ett stort fokus på problemlösning i stället och att uppmuntra till och prata om det som leder till positiva effekter. Jag håller helt och fullt med Helena, uppföljning av Skolinspektionen är oerhört viktig.

  Det är också viktigt hur man ser på sig själv och på andra personer omkring sig, hur man bemöter andra och på vilket sätt en person hanterar sin egen tillvaro i relation till andra. Redskap och råd om hur att hantera situationer, relationer och även uppmuntras till att se betydelsen och värdet i att alla personer är unika och därmed också olika.

  Det finns oerhört mycket att göra för att förbättringar kring detta, både när det gäller skoltiden och för vuxna som tex på arbetsplatser mm.

  Den nya skollagen är en åtgärd, satsning på elevhälsan en annan. Likaså är arbetet när det gäller vuxenmobbning otroligt viktigt. Det borde inte förekomma.

  Som jag skrev i mitt blogginlägg, jag är oerhört tacksam för alla de personer som arbetar med att förebygga, förhindra och tidigt sätta stopp för mobbning. Tack så jättemycket för era kommentarer!
  Många hälsningar,
  Kristina

  SvaraRadera