fredag 1 april 2011

Dags för maxtak på barngrupper i förskolan

Förskolesituationen i Göteborg har diskuterats flitigt sedan lång tid tillbaka. Ämnet tas återkommande upp inom politiken och i den allmänna debatten. Debattartiklar i ämnet avlöser varandra. Frågan engagerar, frågan berör och frågan är oerhört viktig. Barnen är ju vår framtid. Och barn och ungdomar ska ju ha en bra start i livet.

I onsdags presenterade Skolverket ny statistik över barngrupper i förskolor över hela Sverige. Statistiken visar att antalet barn i barngrupperna har ökat och att antalet riktigt stora barngrupper ökar i antal. Detta är inte bra. Varken barn eller pedagoger mår bra av för stora barngrupper.

För stora barngrupper påverkar båda barn och vuxna. Hög ljudnivå, svårigheter med att tillgodose behov hos varje barn och svårighet med att upprätthålla en pedagogisk verksamhet är bara några exempel på konsekvenser av för stora barngrupper. Detta är inte bra.

När det gäller förskolesituationen i Göteborg har frågan lyfts flertalet gånger av (FP), bl.a. på vår SDN-blogg och har tidigare bloggat i ämnet här. Frågan lyfts nu igen. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande kräver Helene Odenjung förslag på konkreta åtgärder. Vi i (FP) vill också införa maxtak på barngrupperna i förskolan och ett barntal så att det redan från början planeras in i nya förskolor vid nybyggnation.

Maxtak på barngrupper i förskolan borde vara en självklarhet. Varken barn eller pedagoger mår bra av för stora grupper. Kanske (s)-majoriteten har missuppfattat det här med förtätning av Göteborg...förtätning handlar om stadsbyggnad och t.ex. antalet förskolor, inte om förtätning av själva barngrupperna och antalet barn per pedagog.

Det är hög tid att införa maxtak på barngrupper i förskolan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar