måndag 14 februari 2011

SDN Centrum och förskolestatistik

Tisdagen den 25 januari var det en heldag med SDN Centrum. Under dagen var det bl.a. studiebesök med rundtur genom i princip hela stadsdelen. Detta ser jag som väldigt positivt då det gav en bred överblick över hela stadsdelen och en hel del information, intryck och idéer. Stort tack för studiebesök och rundturen!

Vid sammanträdet med SDN Centrum blev det en lång och engagerad diskussion kring förskolestatistiken för Centrum. Vi i Alliansen efterfrågade en förbättrad statistik kring förskolesituationen i stadsdelen. Vi eftersökte bl.a. information om hur länge barn fått stå i kö, hur stora barngrupperna är och hur många barn varje förskolelärare har hand om.

Förskolesituationen i Göteborg har varit och är ett (s)orgebarn för den (S)-dominerade majoriteten sedan lång tid tillbaka. Alltför lång tid. Gång på gång förs det fram att detta är ett problem och att man arbetar på att försöka lösa detta. Hur länge kan man säga att något är ett problem och att man försöker lösa en situation innan orden förlorar sin innebörd som en godtagbar förklaring? Hur länge till kommer göteborgarna att tycka att detta är okej?

Att utöka antalet barn i redan befintliga och oftast väldigt stora barngrupper är absolut inte bra och bör inte vara en lösning. Alltför stora barngrupper är inte bra för varken barn eller förskolelärare. Att behöva vänta under en oskäligt lång tid i en förskolekö skapar problem för framför allt föräldrar som t.ex. får svårigheter med att kunna lämna besked till sin arbetsgivare om när de planerar komma tillbaka från sin föräldraledighet. Eller behöva tacka nej till en erbjuden anställning, ett arbete och egen försörjning pga att förskoleplats saknas. Detta är inte bra.

Det föds fler och fler barn i Göteborg, vilket jag ser som väldigt positivt. Barn är framtiden. Men då måste det finnas utrymme och möjligheter för att både Centrum och Göteborg ska kunna utvecklas och befolkningsmässigt växa. Förskolesituationen måste lösas. Och ett viktigt redskap i kunna lösa något är att ha bra och tydlig statistik.

Vill du läsa mer om ärendena som togs upp vid möte 25 januari hittar du länk till handlingar och protokoll här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar