fredag 11 februari 2011

Första sammanträde med SDN Centrum

Tisdagen den 4 januari hölls det första nämndsammanträdet med SDN Centrum. Det är en hel del nya ledamöter i stadsdelsnämnden, däribland jag. Vi har också en ny ordförande (MP), ny 1:e vice ordförande (M) och ny 2:e vice ordförande (S). I stadsdelsnämnden har jag fått förtroendet att representera (FP) som ordinarie ledamot tillsammans med mina (FP)-kollegor Ingvar Gräns som ordinarie och Arne Ojde som ersättare.

Vårt första sammanträde med SDN Centrum var till största delen ett konstituerande möte. Ärenden som togs upp var bl.a. beslut om delegationsordning och val till utskott (tidigare sociala utskottet) där jag valdes in som representant för (FP).

Ytterligare ärenden som togs upp var PM från stadsrevisionen om nämndledamöters ansvar samt information om sekretess och jäv. Ansvarsfrågan, sekretess och jäv är oerhört viktigt. Speciellt för att förebygga och undvika situationer som t.ex. liknande den mutskandal som utreds sedan ungefär ett år tillbaka här i Göteborg. Något som jag också tidigare har bloggat om här.

Politiker är förtroendevalda och detta bygger just på det att man har fått ett förtroende som absolut ska förvaltas väl. Är därför väldigt glad för att nämndledamöters ansvar och information om sekretess och jäv togs upp vid vårt första sammanträde.

Centrum är på många sätt en spännande stadsdel med en blandning av boende, arbetsplatser, passerande, turister, företag, skolor, äldreboenden, shopping, nöjesliv, museum, mm, mm. Centrum har som de flesta stadsdelar en hel del utmaningar, bl.a. inom förskoleområdet där det precis som i övriga stadsdelar här i Göteborg, tyvärr, finns en tråkig och tradig förskolekö.

Men det är också viktigt att komma ihåg och lyfta fram att Centrum har väldigt många möjligheter, vilket är något som jag ser som otroligt positivt. Jag ser väldigt mycket fram emot det fortsatta politiska arbetet i SDN Centrum under denna mandatperiod.

Vill du läsa handlingarna från sammanträde med SDN Centrum den 4 januari hittar du länk här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar