söndag 10 april 2011

Företagande främjar utveckling.

Sverige är en del av en globaliserad värld. Detta märktes tydligt vid finanskrisen som spred sig med en enorm fart över hela världen hösten 2008 och med den inträffade också den djupaste ekonomiska kris sedan 1930-talet. En av de bidragande faktorerna till att dämpa just konjunktursvängningar och i stället ge en mer stabil ekonomi när konjunkturen går upp eller ner är företagande, och allra helst småföretagande.

Under lång tid har Sverige haft ett (S)-dominerat styre. De tror inte på marknadsekonomi, vilket bland annat har lett till att företagande inte fått utrymme, försvårats för eller till och med motarbetats. Staten varken kan eller ska äga allt. Tillgängliga pengar och skattemedel skyfflas bara runt i ett sådant system med stor risk för stagnation. Företagande behövs och är oerhört viktigt bland annat för att värna om entreprenörskap och utveckling och för att föra in nya medel i skattemedelsystemet.

Jag är väldigt glad för att (FP) länge har drivit på för att förbättra villkor och förutsättningar för företagande. Sedan Alliansregeringens tillträde 2006 har det också skett stora och välbehövliga förbättringar för småföretagande med bland annat sänkt bolagsskatt, arbetsgivareavgifter och minskat regelkrångel för moms och revision.

Det måste underlättas för företagande, entreprenörskap och innovation. Och idag skriver alliansens partiledare i SvD om just detta. Regelkrånglet måste fortsätta att minska och skatterna kring företagande bör ses över. Den sk expertskatten måste förenklas. Det bör underlättas och stimuleras för att fler aktivt ska kunna delta och bidra till FoU. Att se över möjligheter för att utöka avdragsrätt för FoU-utgifter är en viktig del i detta.

Även skattereglerna som drabbar just fåmansbolagen (de så kallade 3:12-reglerna) bör ses över och förbättras. Exempel som nämns är bl.a. att se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och att införa ett tak för hur stor del av utdelningen som ska beskattas som lön. Bra. Det ska vara bra förutsättningar så att företag kan stanna kvar och utvecklas i Sverige.

Ett ökat företagande och entreprenörskap är också en förutsättning för att det skapas fler jobb. Fler jobb och fler som kan försörja sig är en förutsättning för att skapa ett samhälle med välstånd och för att kunna finansiera våra olika samhällsstrukturer och trygghetssystem med hälso- och sjukvård, allmän sjukförsäkring, skola, barnomsorg, äldreomsorg, rättsväsende och kollektivtrafik.

Fler jobb innebär också att fler personer får en egen inkomst. Att ha ett arbete och kunna försörja sig ger också personer möjligheter till att själva skapa de liv och livsvägar som man vill uppnå.

För att Sverige ska kunna få en fortsatt positiv utveckling när det gäller ekonomi och jobbmarknaden är det avgörande med fler förbättringar för företagande. Ett ökat företagande, speciellt småföretagande, är en förutsättning för att stimulera till en positiv utveckling för Sverige. Villkoren för enskilda näringsidkare och småföretagare måste förbättras. Detta är avgörande för Sveriges framtid och fortsatta utveckling.

Media: SvD, GP, DNAB och DI
Jan Björklunds nyhetsbrev.
Läs gärna andra blogginlägg i ämnet: Thomas Böhlmark, Kent Persson, Den hälsosamme ekonomisten och Stefan Eriksson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar