fredag 3 september 2010

Tobias Krantz besökte valstugan - Forskning är framtiden!

I ett strålande solsken fick vi i onsdags ett mycket uppskattat besök i vår valstuga på Kungsportsplatsen av Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP). I samband med besöket hölls det också torgmöte där Tobias Krantz blev utfrågad av Fredrika Åsenius och av Cecilia Wigström.

Under utfrågningen berättade Tobias Krantz bl.a. om vad FP och Alliansen vill göra och även om skillnaden mellan alliansens och oppositionens politik när det gäller högskola, universitet, studentfrågor, studiemedel, kvalitet, forskning mm. Några av de saker som lyftes fram är att FP och Alliansen under nästa mandatperiod kommer att höja studiemedlet under 2011 med 500 kr per månad, satsa 1,3 miljarder på kvalitet och se till att studenter får mer lärarledd tid, satsningar på kvalitet, mm.

Tobias Krantz & Fredrika Åsenius.
Två saker som Tobias Krantz tog upp under utfrågningen tycker jag är särskilt viktiga. För det första så vill FP och Alliansen fortsätta att satsa på svensk forskning. Redan under denna mandatperiod har det gjorts historiskt stora och omfattande satsningar på forskning. Och detta kommer det också att fortsättas med, bl.a. genom att anslagen kommer att öka med 5 miljarder. När Tobias Krantz tillträdde som Högskole- och forskningsminister sa han att Sverige ska ha universitets- och högskoleutbildningar av hög kvalitet och forskningsmiljöer i världsklass. Och att dagens forskning är morgondagens välfärd. Detta är mycket kloka ord. Och jag håller med helt och fullt.

Tobias Krantz & Cecilia Wigström.
Utbildning, forskning och innovation är oerhört viktigt för tillväxt, välfärd och konkurrenskraft. Vi lever i en globaliserad värld. Ny kunskap och nya rön från andra delar av världen når oss här. Likaså sprids ny kunskap och nya rön från oss här i Sverige vidare till andra delar av världen. Detta innebär möjligheter. Men det innebär också konkurrens. Tack vare den politik som nu förs så har vi alla förutsättningar för att både kunna möta konkurrensen och möta en positiv framtid. Den forskning som bedrivs nu är avgörande för hur vi kommer att ha det i framtiden, för hur vårt samhälle kommer att se ut och för vår välfärd. Ny kunskap inom t.ex. forskning ger möjligheter som kan innebära ett svar på miljöproblemen eller möjligheter till att en ny medicin eller nya behandlingsmetoder tas fram som botar en svår sjukdom med mindre bieffekter och till en mindre kostnad mm.

En annan viktig sak som Tobias Krantz lyfte fram var högskolorna och universitetens självständighet, autonomin. FP och Alliansen tror på att makten att fatta viktiga och avgörande beslut för högskolorna och universitetens framtid ska ligga hos dem. De måste vara mer fristående från staten för att t.ex. kunna ifrågasätta, diskutera och framföra både positiva och negativa saker inom olika områden utan att staten påverkar innehållet eller riktningen i detta. Ökad självständighet ökar också effektiviteten i själva beslutsprocessen. Vi lever också i en globaliserad värld. Det är därför viktigt att högskolorna och universiteten får möjlighet till att på ett snabbare sätt kunna ingå samarbetsprojekt med andra aktörer som t.ex. inom näringslivet eller med andra högskolor och universitet utomlands.

Både den historiskt stora satsningen på svensk forskning och den ökade självständigheten till Sveriges högskolor och universitet är enormt viktiga. Att inte satsa på forskning eller att begränsa högskolors och universitets självständighet hämmar utvecklingen i ett land. Det hämmar kunskap och kreativitet och hämmar processen av att det skapas nya idéer, innovationer och nya rön. Och det är allt annat än bra.

Utomlands, t.ex. i Italien, har Sverige och den enorma satsning som vi gör på forskning lyfts fram som ett föredöme. Finanskrisen har drabbat både Sverige och resten av världen hårt. Men att dra ner på skola, utbildning och forskning är inte rätt väg att gå för att försöka hantera effekterna av krisen. Det är heller inte rätt väg att gå att inte ta tillvara på och uppmuntra till att få fram mer kunskap och nya rön som leder till en positiv utveckling och en bättre framtid. Rätt väg framåt är precis det som FP och Alliansen gör, dvs just att satsa på dessa områden. Det är avgörande för vår framtid. Och det är tack vare den politik som förs som gör det möjligt att vi också kan möta en positiv framtid. Forskning är framtiden!

Om du missade Tobias Krantz i valstugan i onsdags kan du lyssna på utfrågningen här. Och vill du se fler foton från besöket så klicka här och här.

Läs gärna andra som bloggat om besöket: Tobias Krantz, GöteborgsLiberalen och Sami Korpela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar