måndag 6 september 2010

Klar och tydlig politik - Klar och tydlig framgångsvind för FP och Alliansen!

Nu är det mindre än två veckor kvar till valdagen, söndagen den 19 september. Folkpartiet och Alliansen har en klar och tydlig politik om vad vi vill göra för att fortsätta genomföra förbättringar för Sverige. Folkpartiet och Alliansen har också en klar och tydlig politik om vad vi vill göra för att Sverige ska kunna möta utmaningarna som ligger i framtiden, både de som kommer att uppstå inom Sverige och de utmaningar som kommer genom att vi lever i en globaliserad värld och den konkurrens som detta medför. Vi vill fortsätta att satsa på skol- och utbildningsområdet. Vi vill fortsätta att uppmuntra till och underlätta för att fler jobb skapas, allra helst genom att underlätta för företagande. Vi vill fortsätta att satsa på kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, bl.a. genom att införa en parboendegaranti, ut-och-gå-garanti och rätt-att-välja mat garanti. Vi vill fortsätta med att satsa på kvaliteten vid högskolor och universitet och fortsätta att satsa på forskning. Forskningen idag är avgörande för hur vår välfärd kommer att vara i framtiden.

Vi vill också permanenta den psykiatrisatsning som gjorts under denna mandatperiod och fortsätta att satsa på psykiatriområdet bl.a. genom att satsa på forskning i psykiatrisk behandling, fler vårdplatser, fler gruppboenden och andra boendeformer med stöd. Likaså vill vi fortsätta att satsa på att utveckla barn och ungdomspsykiatrin. Vi vill också satsa på elevhälsan. Det är alldeles för många barn och ungdomar som idag mår dåligt. Och alldeles för många av dem mår så dåligt att de någon gång eller vid flera tillfällen skadar sig själva som t.ex. genom att skära sig. Barn och ungdomar ska ha en bra start i livet. Satsningen som vi vill göra på elevhälsan och därigenom få fler skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer är oerhört viktigt!

Listan på vad vi vill göra kan göras ofantligt lång. Vi har också varit och är väldigt klara och tydliga med vad vi vill göra. Förslagen är dessutom finansierade. Flertalet olika rapporter har presenterats både från Folkpartiet och från Alliansen. FP har presenterat flertalet olika rapporter inom t.ex. områdena Barn- och Ungdomsfrågor, Demokrati och Integritet, Ekonomi och Skatter, Europa, Funktionsnedsättning/Handikappolitik, Integration, Jämställdhet, Kultur, Media, Idrott, Jobb och Företagande, Miljö och Klimat, Rättspolitik, Skola och Utbildning, Utrikespolitik och Försvar, Vård och Social trygghet och Äldrepolitik. Och Alliansen har presenterat rapporter om t.ex. Utrikes- och försvarspolitik, Äldrepolitik, Näringsliv, Familjefrågor, Sjukvård, Jämställdhet, Kultur- och idrott, Miljö, Rättsväsende och Utbildning. Vill du läsa FP:s valmanifest så hittar du det här. Vill du läsa Alliansens valmanifest så hittar du det här. och vill du läsa FP i Göteborgs valmanifest så hittar du det här.

Både FP och Alliansen har en klar och tydlig politik. Vi vet vad vi vill göra för att fortsätta föra Sverige framåt mot en bättre framtid. Vi för en politik som främjar utvecklingen för Sverige så att den går framåt och åt rätt håll. Och jag tror att detta absolut visas i siffrorna i opinionsmätningarna. Opinionsmätningarna visar ett kontinuerligt och ökat stöd för både FP och Alliansen. Den senaste mätningen från SIFO som publicerades igår visar att Alliansen har 50,5 % medan Oppositionen har 44,0%. Och jag är helt övertygad om att stödet för FP och Alliansen kommer att fortsätta.

Igår ställde också Alliansens fyra partisekreterare 14 frågor till vänsterpartierna. 14 väldigt viktiga och betydelsefulla frågor som vänsterpartierna inte har lämnat något svar på. Förhoppningsvis kommer oppositionen att lämna svar i god tid innan valdagen. Väljarna har faktiskt rätt att få veta. Vill du läsa frågorna Alliansens fyra partisekreterare har ställt så hittar du dem här. Vi i FP och i Alliansen har svar på frågorna. Vi har en klar och tydlig politik. En politik som främjar att utvecklingen fortsätter att gå i rätt riktning för Sverige, dvs framåt.

Läs gärna andra bloggar i ämnet: Eva Flyborg, Rasmus Jonlund (Liberal), Per Altenberg, Pär Gustafsson, Anne-Marie Ekström, Martin Hall, Christer SörlidenCarina Boberg och Olov Lindquist.  
 
Media: GP, SvD 1 och 2 och 3, DN 1 och 2, SVT, Expressen 1och 2AB 1 och 2.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar