fredag 10 september 2010

Panelsamtal med Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola.

I onsdags hade jag förmånen att delta vid ett panelsamtal/frågestund vid Bergsjöns Folkhögskolecentrum. Det var väldigt trevligt att få komma dit, allra helst eftersom det ligger i närheten av mina gamla hemtrakter där jag växte upp.

Efter att representanterna från riksdagspartierna hade fått presentera sig och berätta om vårt respektive parti och vår politik delades alla in i två grupper. Alliansen var i ett klassrum och oppositionen i ett annat. Studenterna kom från två skolor, Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola, och varje skola hade frågestund med de två regeringsalternativen separat.

Jag är oerhört glad och tacksam för att få träffa lärare och studenter från de båda folkhögskolorna. Att få träffas genom möten, att få ställa frågor och få svar och att få dela med sig av sina åsikter, idéer och få berätta om just sin situation är otroligt betydelsefullt. Och värdefullt. Jag uppskattar detta väldigt, väldigt mycket.

Det var många kluriga och framför allt raka frågor som ställdes. Detta tycker jag är väldigt bra. Frågorna handlade bl.a. om uppehållstillstånd, skola, barnomsorg, stöd för barn med funktionshinder, jobb, arbetslöshet, språk, skattefrågor, integration, resurser till folkhögskolan, mm. Jag hoppas innerligt att vi i Alliansen kan fortsätta att arbeta med att underlätta för att fler arbeten skapas. Arbete är en viktig faktor som påverkar på många plan. Att ha en egen inkomst och kunna försörja sig själv, att få vara behövd och vara en del i ett socialt sammanhang på en arbetsplats, och att känna att man själv har makten i sitt liv.

Trots finanskrisen som slagit till otroligt och olyckligt hårt både här i Sverige och i resten av världen, så är ca 100 000 fler personer sysselsatta idag än jämfört med när Alliansregeringen tillträdde. Ekonomin börjar nu ta fart i Sverige och vår politik främjar just att fler jobb skapas, allra helt inom näringslivet vilket är avgörande för att skatteintäkter ska tillföras till statsfinanserna så att vi kan fortsätta att göra bra satsningar med kvalitet för välfärden som t.ex. skola, vård och omsorg.

Det som berörde mig allra mest under panelsamtalet/frågestunden är det tragiska att fördomar och förutfattade meningar lever kvar i samhället. Allra helst när det gäller romer. Varje person är unik och ska ses som en person, inte en grupp. Varje person ska också bemötas utifrån den person man är och har rätt att vara. Jag tycker att det är djupt tragiskt att personer, fortfarande, blir nekad anställning pga sin bakgrund, var man kommer ifrån eller sin etniska tillhörighet. Detta är inte acceptabelt. Det är heller inte lagligt. Tack vare arbetet som Nyamko Sabuni (FP) har gjort under denna mandatperiod har vi nu en tuffare och tydligare Diskrimineringslag här i Sverige. Denna ska också följas. Och den ska också respekteras.

Jag är stolt över det arbete som vi i FP har gjort och gör med att driva frågan kring romers situation. Maria Leissner, ordf för delegationen för romska frågor, Cecilia Wikström, EU-parlamentariker och Birgitta Ohlsson, EU-minister, är några av de folkpartister som gjort och gör ett otroligt viktigt arbete med att lyfta upp dessa frågor och arbeta för en förändring. I Göteborg har vi sedan 2007 Agnesbergs Folkhögskola som har en romsk profil och där romsk kultur, historia och identitet ingår i studierna. Detta är den första romska folkhögskolan i Norden och jag är glad över att den finns just här i Göteborg.

Alla människor har lika värde. Och varje person är unik och ska ses och bemötas som just en person. Fördomar och förutfattade meningar om andra personer hindrar att man ser en person som just en person. Fördomar och förutfattade meningar hindrar också att man bemöter en person utifrån hur han eller hon är. Och vi bör alla få både bli sedda som och bemötta som en person. Vi har alla ett lika mänskligt värde och detta ska värdesättas, värnas om och respekteras!

Ett stort och varmt tack till Bergsjöns Folkhögskolecentrum och Agnesbergs Folkhögskola för att ni arrangerade detta panelsamtal/frågestund. Jag uppskattar detta väldigt, väldigt mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar