lördag 18 september 2010

Dagen innan valdagen - Folkparti-tåg genom Göteborg och partiledarna i Nordstan!

Nu är det mindre än 24 timmar kvar tills vallokalerna stänger i morgon kl 20:00 den 19 september. Valspurten är inne i sitt slutskede. Valaktiviteterna och valenergin är på topp. Precis som det ska vara. Att ett land går till val är viktigt. Oerhört viktigt. Det är då som våra demokratiska värderingar och allt det vi värnar om blir allvar. Det är då vi avgör vem vi vill ska styra Sverige och det är då vi avgör vem vi vill ska styra Göteborg. Detta är stort. Och värdefullt. Drygt hälften av världens befolkning lever inte i en demokrati. Vi har rösträtt och lever i en demokrati. Detta är ovärderligt. Använd din rösträtt och gå och rösta!

Dagen började med en så givande och rolig tur med Folkparti-tåget genom Göteborg. Tåget var fullsatt och pryddes av ett hav av folkparti-ballonger och affischer. Det härligaste av allt är att vi möttes med så många leenden och så många tummen upp!

Under vår tur med folkparti-tåget gjorde vi bl.a. ett stopp vid Nordstan för att lyssna på Alliansregeringens partiledare. Stämningen var otroligt positiv. Jag tror inte att jag någonsin sett så många personer framför scenen i Nordstan. Det var fullt med folk t.o.m. uppe på andra våningen som ville lyssna och se alliansregeringens partiledare! När partiledarna kom upp på scenen var ljudnivån på applåderna HÖG! Det var mycket bra tal av de fyra partiledarna, Jan Björklund (FP), Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C) och Göran Hägglund (KD). Och det som alliansens fyra partiledare framförde var klart och tydligt. Vem vill du ska vara den/de som tar ansvar för Sverige? Och hur vill du att Sverige ska se ut i framtiden?


Göran Hägglund, Jan Björklund,
Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt.

Svaren på dessa frågor är oerhört viktiga. Vill du att Sverige ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning framåt? Eller vill du se att Sverige faller tillbaka på en politik som visat sig inte fungera i praktiken eller främja utveckling av fler jobb, företag, valfrihet, kortare vårdköer, bättre skola, bättre kvalitet inom barnomsorg och äldreomsorg, ordning på statsfinanserna, en stabil ekonomi, satsningar på elevhälsa och psykisk ohälsa mm, mm. Listan kan göras väldigt, väldigt lång. Och listan på vad vi vill göra handlar om att se och främja varje person och att främja utvecklingen för Sverige.

Samtliga förslag som lyfts fram som vallöften för att fortsätta göra bra och positiva saker för Sverige är finansierat. Vi lovar inte runt och håller tunt. Vi säger inte att vi ska genomföra någon satsning eller åtgärd utan att den är finansierad, väl genomtänkt och utan att veta att den fungerar i praktiken och främjar utvecklingen i Sverige. Vi tar ansvar. Och vi vet vad vi vill göra. Vi har också en plan för att göra det som vi vill åstadkomma. Oppositionen har haft så många tillfällen att ge svar på hur konsekvenserna blir för Sveriges invånare av den politik som oppositionen vill genomföra. Svaren verkar utebli. Och detta tycker jag inte är rätt gentemot väljare. Enbart i Göteborg saknas svar bl.a. på 10 frågor.

Jag vet vad jag väljer. Jag väljer en politik som ser varje person som unik. Jag väljer en politik som tycker att det är viktigt att varje person ska ha möjligheter, valmöjligheter och själv få fatta beslut som är viktiga i sitt liv. Jag väljer en politik som värnar om barnen, skola, utbildning, och om våra äldre. Jag väljer en politik som främjar forskning, företagande, jobb och om vår välfärd. Jag väljer en politik som främjar en positiv utveckling för Sverige. Jag väljer en politik där varje person ses som en tillgång just tack vare att varje person är unik. Och jag väljer en politik som tycker att det är viktigt med att föra talan för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Därför väljer jag Alliansen och Folkpartiet Liberalerna. Och mitt intryck efter alla samtal, möten, frågor mm under denna valmånad är att majoriteten väljer alliansen och att många väljer Folkpartiet.

Att rösta på vem/vilka man vill ska styra Sverige, Västra Götalandsregionen och Göteborg är stort. Använd din rösträtt. Och använd din rösträtt för att välja en fortsatt positiv utveckling! Jag väljer en omvald Alliansregering. Jag väljer ett maktskifte med alliansstyre i Göteborg. Och jag väljer Alliansen och Folkpartiet Liberalerna!

Lyssna gärna på fler anledningar till varför välja FP: Helene Odenjung, Eva Flyborg, Cecilia Wigström och Rosie Rothstein.

Läs gärna mer om de 10 frågorna som s-styret i Göteborg inte har besvarat: Helene Odenjung, Pär Gustafsson och Sami Korpela.

Media: GT, TV4, Expressen, GP, Sveriges Radio, Sveriges Radio mobil, DN, SvD, SvD mobil,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar