onsdag 23 mars 2011

Liberala Riksmötet 2011

Krönika publicerad i GöteborgsLiberalen nr 1, 2011:

Intensiva liberala dagar i Göteborg

I helgen var det äntligen dags för årets Liberala Riksmöte. Detta året hölls LibRix här i Göteborg och det var drygt 800 glada och duktiga folkpartister som samlades på Svenska Mässan för två intensiva och mycket givande dagar fyllda av politik, möten, samtal, föreläsningar, seminarier, diskussion och en hel del kul. Det var speciellt roligt att få träffa alla som man inte sett på ett tag. Sverige är ju ett ganska avlångt land med många flitiga folkpartister utspridda från norr till söder.

På lördagen höll Jan Björklund tal. Vill du se talet kan du göra det här. Två saker som Björklund lyfte fram i sitt tal tycker jag är speciellt viktiga. Det ena är att demokrati och mänskliga rättigheter måste få större utrymme i EU:s och Sveriges utrikespolitik. Det behövs absolut skärpt lagstiftning för svensk vapenexport. Är ingen förespråkare av vare sig våld eller vapen men när krig och konflikter bryter ut så ska inte svenska vapen användas i annat syfte än att försvara demokratin.

Den andra viktiga frågan som lyftes upp är den om HVB-hem (hem för vård eller boende för barn och ungdomar). Dessa barn och ungdomar är väldigt utsatta. De måste få ett bra stöd och bli bemötta med integritet, respekt och bli lyssnade till. Det är inte acceptabelt att alltför många av dessa barn sviks av samhället och att vuxna och myndigheter omkring brister i sitt ansvar.

Ämnet om LVU och HVB-hem togs även upp i seminarium på söndagen där bl.a. barnombudsmannen och BRIS deltog i panelsamtalet. Åtskilliga viktiga synpunkter fördes fram och en hel del skrämmande statistik. Det är helt oacceptabelt att barn och ungdomar som blir omhändertagna alltför ofta inte får sin rätt till utbildning eller får sin rätt till hälsa med t.ex. vaccinationer, synundersökningar och läkarundersökningar. Samhället, vuxna omkring och politiken måste ta ansvar i frågan och arbeta för att genomföra förändringar och förbättringar på området.

Söndagens sista seminarium handlade, för min del, om högre utbildning och forskning. Reformerna som genomförts inom högskole- och forskningsområdet sedan alliansregeringen tillträdde 2006 är historiska och otroligt viktiga. Det handlar om Sveriges framtid. Vi lever i en globaliserad värld och vi måste se till att det finns möjligheter för att kunna konkurrera med kunskap, forskningsrön, innovationer, utveckling mm globalt. Tack vare forskningspropositionen satsas det nu 5 miljarder kronor på forskning på årsbasis. Strategiskt viktiga områden lyfts upp och långsiktig forskning prioriteras. Det var ett väldigt intressant och mycket givande seminarium.

När det gäller FoU så tror jag att nya samverkansformer är nödvändiga att växa fram och skapas. Allra helst tvärvetenskapliga, där olika sorters kompetens och yrkesbakgrunder används i processen från idé till färdig ”produkt” och att detta många gånger sker i samverkan med näringslivet med båda stora och små och nyetablerade företag eller företag som utvecklas i samarbete mellan studenter och högskolesätena. Sverige har faktiskt inget val när det gäller den globala konkurrensen inom forskning, utveckling och högre utbildning. Vi kan inte välja att inte delta i detta. Det är avgörande för Sveriges framtid. Jag är väldigt glad och stolt över att (FP) har varit och är drivande i dessa frågor om FoU och högre utbildning. Och det bästa av allt är att vi tack vare den politik som förts sedan valet 2006 har vi också alla möjligheter till att lyckas oerhört väl!

Media: GP 1, GP 2, GP 3, GT 1, GT 2, GT 3Västnytt och TV4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar