tisdag 1 mars 2011

SDN Centrum: psykisk ohälsa och kränkande särbehandling

Tisdagen den 15 februari hade vi sammanträde med SDN Centrum. Länk till handlingar och protokoll för sammanträdet hittar du här. Ärendena handlade bl.a. om tillsyn av öl och tobak, val av representanter till pensionärsråd, rapport om förskolesituationen januari 2011, informationspolicy och årsrapport för 2010. Det var glädjande att årsrapporten bekräftade att ekonomin för Centrum är i balans och uppvisar ett positivt resultat.

Det var också glädjande att årsberättelsen för Ungdomsmottagningen bl.a. lyfter fram arbetet med förebyggande informationsverksamhet. Ungdomsmottagningen utgör en viktig del i att sprida information ute i Centrums skolor om preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner och om hur viktigt det är att skydda sig. Den utgör också en viktig del i arbetet med att sprida information om psykisk ohälsa och om vart varje elev kan vända sig om han eller hon mår dåligt för att få stöd, hjälp och behandling. Jag är väldigt glad för att det informeras om detta till eleverna. Det gör att både fördomar bryts och att den elev som mår dåligt får veta vart han eller hon kan vända sig för att få hjälp. Tidiga insatser är guld värda.

Det är därför bekymmersamt att det sedan flera år är känt att ungdomsmottagningarna i Göteborg har en för tung målgrupp. Årsberättelsen lyfte fram att en undersökning visade att 30 % bedömdes ha en psykisk ohälsa som var för tung för en ungdomsmottagning på basnivå. Detta är inte bra. Det är också bekymmersamt att årsberättelsen visar att det under förra året har kommit alltfler ungdomar över 18 år med psykisk ohälsa som från olika vårdcentraler hänvisats till ungdomsmottagning i stället. Behandling av lättare psykisk ohälsa ingår i vårdcentralernas uppdrag.

Det har varit en del förändringar när det gäller uppdrag och organisationsstruktur för primärvården och för stadsdelarna i Göteborg, vilket är en förklaring. Men det är inte bra om detta drabbar de som söker hjälp. Primärvården och stadsdelarnas verksamheter måste kunna samverka på ett väl fungerande sätt. Ett väl fungerande samarbete ger positiva effekter för samtliga inblandande. Min förhoppning är att de problemområden som uppmärksammades i årsrapporten starkt kommer att förändras till det bättre och förhoppningsvis också elimineras under detta år.

Jag ställde också en fråga till förvaltningen om det finns en handlingsplan gällande kränkande särbehandling. Svar på frågan kommer att ges vid kommande nämndsammanträde.

4 kommentarer:

 1. Ett intressant forum beträffande ungdomsmottagningarna om de ska drivas av kommunerna eller primärvården. Här i Dalsland har vi en tradition att de bedrivs via primärvården vilket inte är givet...

  SvaraRadera
 2. Jag tycker att det inte (borde) vara avgörande vem som driver ungdomsmottagningarna och om de bedrivs i kommunal regi eller av primärvården. Det viktigaste är att de som behöver hjälp, stöd, behandling, rådgivning mm får detta. Och att vården mm som ges har god kvalitet och att det är kort väntetid. Många gånger fungerar samverkan mellan olika huvudmän väldigt bra. men alltför ofta så fungerar det inte och berörda faller då lätt mellan stolarna och är de som drabbas. Inte bra. Samverkan är något som jag ser som väldigt positivt överlag. Allra helst då det ger möjlighet till utbyte av erfarenheter, kunskap, information och idéer. Vilket i sin tur främjar vidareutveckling som är positivt för alla inblandade. Det är väldigt bra att stöd, råd och behandling finns tillgängligt och nära de som i detta fall behöver, dvs ungdomar. Hoppas starkt på att området förbättras på flera plan. Det är viktigt. Och angeläget. Och betydelsefullt. Tusen tack för kommentaren och för infon om hur detta är organiserat i Dalsland. Tack!

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag är yrkesverksam inom kommunens individ- och familjeomsorg kan man se några nackdelar med att bedriva verksamheten i kommunal regi. Jag tänker då närmast på läkarmedverkan i samband med behov av förskrivning av läkemedel. Å andra sidan är det ju precis som du säger, att med samverkan kan man lösa det mesta! Och....det finns många andra fördelar att bedriva verksamheten i kommunal regi.

  SvaraRadera
 4. Jo, jag håller med om nackdelarna. För det kan vara ett problem om det inte finns en medicinskt ansvarig person närvarande i verksamheten som kan ta ansvar för både läkarmedverkan vid förskrivning av läkemedel och även ta ansvar för läkaransvar gentemot och i samverkan med andra instanser. Både för att säkerställa att varje person får bra och rätt vård och behandling och för att varje person hamnar rätt i vårdprocessen, vilken ofta överlappar huvudmannagränser. Men, om de olika huvudmännen har en väl fungerande samverkan mellan sig och om det tex finns anställda med ansvar för läkarmeverkan så ser jag att detta har alla möjligheter till att ge väldigt positiva effekter för alla inblandade, dvs patienter, personal, huvudmän och för medborgarna. Tack för kommentaren Krister. Uppskattar synpunkterna väldigt, väldigt mycket. :)

  SvaraRadera