måndag 6 februari 2012

SDN Centrum: Öppna nämndmöten – äntligen!!

Vid vårt senaste nämndmöte onsdagen den 31 januari blev det äntligen beslutat om att SDN Centrum ska ha öppna nämndmöten. Inte en dag för tidigt!

Jag är oerhört glad över detta beslut. Det borde vara en självklarhet att medborgare har möjlighet att närvara som åhörare om inte särskilda skäl föreligger då politiska beslut fattas av deras förtroendevalda.

Öppna nämndmöten handlar om demokrati, om öppenhet och transparens. Jag är därför väldigt glad över att det nu är en möjlighet även för medborgare i stadsdelen Centrum att kunna närvara som åhörare vid nämndsammanträden.

Frågan kring öppna nämndmöten har varit och är en väldigt viktig fråga kring demokrati. Har tidigare bloggat om ämnet i mars, juli och oktober 2011. Vi i FP i Göteborg har haft uppe frågan vid två olika motionsmedlemsmöten där båda motionerna blivit antagna. Och FP har i nämnden bl.a. lyft frågan vid sammanträde i juni och i december 2011.

SDN Centrum var faktiskt den första stadsdelen i Göteborg som införde öppna nämndmöten. Sedan ändrades detta. Men saker går att förändra. Bättre sent än aldrig, antar jag.

Beslutet vi fattade i onsdags inkluderar också att varje nämndsammanträde inleds med en halvtimmas frågestund där närvarande har möjlighet att ställa frågor till oss förtroendevalda i nämnden. Även detta är något som jag värderar högt. Möjlighet till att kunna ha en dialog, föra fram synpunkter, åsikter och att kunna få ställa frågor och få svar utgör grundläggande delar i närdemokratin.

Som sagt, det borde vara en självklarhet att medborgare ska ha möjlighet att närvara som åhörare om inte särskilda skäl föreligger då politiska beslut fattas av deras förtroendevalda. Det är därför oerhört glädjande att SDN Centrum nu äntligen har fattat beslut om att öppna upp sina sammanträden just för medborgarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar