lördag 7 januari 2012

Högre hyra ett krav i centrala Göteborg?

I måndagens GP kunde man läsa en artikel om Robert Dicksons Stiftelse. Stiftelsen bildades 1860 genom donation av Robert Dickson och är Sveriges äldsta bostadsstiftelse. Stiftelsen bildades med främsta syfte att använda donerade medel till att uppföra sunda och väl försedda byggnader som mot billiga villkor skulle hyras ut som bostäder ”åt välfrejdade, för arbetsamhet och ordentligt kända, mindre bemedlade personer, företrädesvis gift arbetsfolk”.

Enligt artikeln har Skatteverket påpekande på att Robert Dicksons Stiftelse har lägre hyresnivå än övriga fastighetsförvaltare i centrala Göteborg. Skatteverket anser att hyresnivån är för låg och att Robert Dicksons Stiftelse borde höja sin hyresnivå med ungefär 10 %.

En fråga som dyker upp efter att ha läst artikeln är den att om en fastighetsägare kontinuerligt utför renovering, underhåll och även nyproduktion av bostäder men samtidigt klarar av att hålla en lägre hyresnivå så borde väl detta ses som något positivt? Eller måste hyresnivån höjas varje år med en viss procent bara ”för att”? Och om några, eller majoriteten, av fastighetsförvaltare höjer med en viss procent och/eller har en viss hyresnivå på sina bostäder, måste då alla fastighetsförvaltare höja sina hyror till samma nivå?

Jag tycker i varje fall att om en fastighetsförvaltare klarar av att hantera både löpande underhåll, renoveringar och samtidigt hyra ut sina lägenheter i de centrala delarna av Göteborg till en lägre hyra, så borde detta ses som något positivt. Och jag tycker att det är beklagligt om hyreshöjningar ska göras i syfte ”för att” de ska ligga på samma nivå som för övriga hyresrätter i de centrala delarna av Göteborg.

För övrigt tycker jag nog att det borde finnas mycket annat som borde hamna högre upp i prioriteringslistan hos Skatteverket än fokus på att kräva att hyresnivån för hyreslägenheter i centrala Göteborg som hyrs ut till en lägre hyra ska höjas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar