söndag 4 mars 2012

SDN Centrum: Psykisk ohälsa och samarbete - problematiken kvarstår.

I tisdags den 28 februari hade vi nämndsammanträde för SDN Centrum. Länk till handlingarna hittar du här. Mötena är efter beslut den 31 januari nu äntligen öppna för allmänheten. Öppna nämndmöten är en fråga som vi i FP känner väldigt starkt för. Det var därför väldigt, väldigt glädjande att det var flera medborgare som närvarade vid mötet som åhörare.

Ett av ärendena var årsberättelsen för Ungdomsmottagningen i Centrum 2011. Ungdomsmottagningen i Centrums uppdrag är att vara en lågtröskelverksamhet i förhållande till ungdomars behov, dvs, det ska vara lätt för ungdomar att komma i kontakt med mottagningen för att få hjälp, stöd och information. Mottagningen arbetar också med förebyggande insatser bl.a. genom besök ute på skolorna för att ge information om preventivmedel, relationer mm. Årsberättelsen för 2011 visar bl.a. att det skett en ökning i antalet besök hos psykosocial personal och att många ungdomar söker samtalsstöd direkt i anslutning till att de söker medicinsk hjälp.

I början av förra året skrev jag ett blogginlägg om Ungdomsmottagningen i Centrum utifrån innehållet i årsberättelsen från 2010. Jag lyfte då upp, både vid nämndmötet och i blogginlägget, vikten av verksamheten som bedrivs, bl.a. när det gäller förebyggande informationsverksamhet och om möjligheten för ungdomar med psykisk ohälsa att få hjälp och stöd. Jag uttryckte då att det var bekymmersamt att det sedan flera år är känt att ungdomsmottagningarna i Göteborg har en för tung målgrupp.

En undersökning visade också att 30 % bedömdes ha en psykisk ohälsa som var för tung för en ungdomsmottagning på basnivå. Årsberättelsen visade också att det under 2010 kommit alltfler ungdomar över 18 år med psykisk ohälsa som från olika vårdcentraler hänvisats till ungdomsmottagning, trots att behandling av lättare psykisk ohälsa ingår i vårdcentralernas uppdrag. Då var min förhoppning att den problematik som uppmärksammades under året starkt skulle förbättras och förhoppningsvis också elimineras.
Det var därför väldigt tråkigt att läsa i årsberättelsen för 2011 att problematiken kring att ungdomar över 18 år med psykisk ohälsa hänvisas från olika vårdcentraler till ungdomsmottagning kvarstår. Det hade under året tom skett en ökning jämfört med året innan. Detta är inte bra.
Även under förra året har det varit en hel del förändringar när det gäller primärvårdens organisationsstruktur. Det har också varit en hel del förändringar i uppdrag för både BUP och vuxenpsykiatrin. Ett väl fungerande samarbete mellan primärvården, specialiserad vård (som BUP och vuxenpsykiatrin) och stadsdelarnas verksamheter måste fungera. Det är absolut inte bra att ungdomar med psykisk ohälsa hänvisas hit och dit. Om en person mår dåligt och söker hjälp och stöd och då blir hänvisad att söka hjälp någon annanstans kan detta leda till väldigt tråkiga konsekvenser. Kommer personen att orka söka hjälp någon annanstans? Och i vilket skick är personen i då? Att behöva bli hänvisad någon annanstans kan vara oerhört påfrestande för en person som mår psykiskt dåligt.
Mår en person inte bra och söker hjälp och stöd för psykisk ohälsa måste arbetet kring detta fungera. Framför allt måste samarbetet mellan olika instanser fungera. Det ger positiva effekter för alla inblandade.

Jag lyfte därför fram detta vid nämndmötet och poängterade samtidigt vikten av att ungdomar som söker hjälp och stöd för psykisk ohälsa också får detta och om vikten av ett väl fungerande samarbete. Det inte är okej att personer med psykisk ohälsa skyfflas runt mellan olika instanser. Jag hoppas verkligen att problematiken kring detta starkt kommer att förbättras under året. Min förhoppning är att den politiska S-V-MP-ledningen för primärvården och regionen tar sitt ansvar och agerar.


Vill du läsa mer om vad vi folkpartister gör runt om i våra 10 stadsdelsnämnder här i Göteborg, så gå gärna in på vår gemensamma SDN-blogg. Länk hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar