tisdag 10 april 2012

GT Debatt: Kommuner får inte smita ifrån ansvar för ungas hälsa

Skriver idag på GT Debatt tillsammans med Helene Odenjung, Jonas Andersson och Andreas Eraybar, om att kommuner inte får smita ifrån ansvar för ungas hälsa. Länk till artikeln hittar du här.

Folkhälsoinstitutet publicerade i mars i år en rapport som visade att flickor som lider av nedstämdhet eller oro har fördubblats under de senaste 30 åren. Samma rapport visar också att psykiatrisk slutenvård ökat bland unga och att självskadebeteende fortfarande utgör ett stort problem.

Tidigare i vår publicerade även BRIS sin årsrapport på temat psykisk ohälsa hos barn och unga. Rapporten visar att var fjärde person som kontaktade BRIS under 2011 gjorde detta för att tala med någon om just psykisk ohälsa.

Förebyggande och tidiga insatser är oerhört viktiga och värdefulla. Insatser som erbjuder och möjliggör stöd och samtal måste finns tillgängligt i en verksamhet som är närvarande i ungas vardag.

Undersökning efter undersökning och rapport efter rapport visar att psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna är ett stort ohälsoproblem. Detta måsta tas på allvar.

Det handlar om att bryta stigma, skam och fördomar som finns kring psykisk ohälsa. Det handlar också om att berörda ansvariga instanser tar sitt ansvar och, framför allt, ser vikten med en utökad samverkan kring vad som utgör ett allvarligt ohälsoproblem för alltför många ungdomar och unga vuxna.

Några tidigare blogginlägg i ämnet:
http://kristinapalmgren.blogspot.se/2012/03/sdn-centrum-psykisk-ohalsa-och.html

http://kristinapalmgren.blogspot.se/2010/07/psykisk-ohalsa-bland-ungdomar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar