tisdag 17 april 2012

GP Debatt: Vår modell fördelar resurserna effektivare!

Skriver idag på GP Debatt tillsammans med allianskollegorna i SDN Centrum, Lisbeth Boëthius (M) och Hampus Hagman (KD), om att vi förespråkar en annan modell som fördelar resurser mer effektivt.

Under de senaste månaderna har det förts en engagerad debatt kring översyn av skolorganisation i Göteborgs Stad där SDN Centrum är en av de stadsdelar som fattat beslut om detta.

Vi i alliansen förespråkar en annan styrmodell än den nuvarande rödgröna modellen. Vår modell skulle anpassa stadsdelens verksamhet betydligt snabbare och bättre än den rödgröna majoritetens nuvarande resursfördelningsmodell.

Det är absolut inte bra att förutsättningar för elever är olika för skolbarn i olika stadsdelar i Göteborg. Vi vill bl.a. öronmärka pengar centralt till skolan. Detta ska inte gå via stadsdelsnämnderna. Pengarna ska följa med varje elev direkt till skolan och skolpengen ska vara baserad på varje elevs behov.

Ge alliansen makt och möjlighet att förändra förutsättningarna genom ett maktskifte i Göteborgs Stad 2014!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar