söndag 1 juli 2012

GöteborgsLiberalen nr 3, 2012: Hur bemöter vi främlingsfientlighet? Migrationspolitik i praktiken.

Artikel publicerad i GöteborgsLiberalen nr 3, 2012.

Hur bemöter vi främlingsfientlighet? Migrationspolitik i praktiken.

Onsdagen den 11 april gästades vi ”Mitt i Veckan” av Per-Åke Fredriksson, oppositionsråd för (FP) i Gävle, för en föreläsning på temat Hur bemöter vi främlingsfientlighet – Migrationspolitik i praktiken.

Per-Åke inledde kvällen med att berätta att han är tjänstledig från sin tjänst på migrationsverket där han arbetat med mottagningshandläggning för ensamkommande barn, handläggning inom asylprövning och beslutsfattande inom asylprövning. Han har också för myndighetens räkning hållit åtskilliga föreläsningar om migrationslagstiftning, migrationsstatistik och om Migrationsverkets verksamhet.

Under kvällen fick vi lyssna till en oerhört intressant och mycket givande föreläsning. Per-Åke gick igenom lagstiftning och olika myndigheters roll och ansvarsområden. Migrationsverket utreder, bereder och fattar beslut om utlänningsärenden, medan det är Migrationsdomstolen som fattar beslut om prövning och överklagan. Detta framkommer tyvärr inte alltid korrekt i media.

Vi fick bl.a. en genomgång av olika grunder av uppehållstillstånd i Sverige: Flyktingskäl, skyddsbehov, familjeanknytning, arbete, synnerligen ömmande omständigheter samt uppehållstillstånd under begränsad tid för arbete, studier, besök, vård, mm. Det av riksdagspartierna som förespråkar en åtstramning av svensk migrationspolitik vill att Sverige enbart ska ge uppehållstillstånd grundat på flyktingskäl. Att ta bort möjlighet till uppehållstillstånd grundat på t.ex. skyddsbehov hade i så fall inneburit att Sverige hade nekat skydd till personer som riskerar dödsstraff eller att utsättas för tortyr i sitt hemland. Detta är något som Sverige absolut inte ska medverka till.
Vi fick också en genomgång av statistik på området. Under 2011 ansökte 29 648 personer om asyl, varav 10 830 personer fick uppehållstillstånd. Under samma år var det 627 asylsökande i Göteborg och 49 ensamkommande barn. Det poängterades vikten av att se statistiken i hela sitt sammanhang, speciellt när det gäller statistik mellan olika länder. Exempelvis har våra nordiska grannländer inte exakt samma lagstiftning som i Sverige. Detta gör att det inte går att jämföra t.ex. olika procentsatser rakt av mellan länderna.

Under kvällen fördes ett engagerat samtal i ämnet. Frågorna från deltagarna var många och Per-Åke svarade mycket kunnigt på samtliga. Förhoppningsvis kommer vi till hösten att få möjlighet att återigen välkomna Per-Åke Fredriksson för ytterligare föreläsning för oss i detta ämne.

Tack för en oerhört intressant och mycket givande föreläsning!

Kristina Palmgren


Kristina Palmgren, Per-Åke Fredriksson & Piotr Kiszkiel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar