söndag 18 oktober 2009

Politik, värderingar och ideologi

Politik berör. Politik reflekterar och politiker representerar väljarna. Politiken fattar beslut om hur Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige på riksplan ska se ut, vara och verka. Det är genom politiken som vi fattar beslut om hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut.

I Folkpartiet Liberalernas värderingar och ideologi hittar jag den värdegrund som både värnar om och skapar möjligheter för varje enskild person men också för vårt samhälle och omvärld.

Varje person är unik, med sin egen personlighet, sin bakgrund och sina egna drömmar om framtiden. Det är varje enskild människa som tillsammans skapar och utgör ett levande samhälle.

Det handlar om frihet, drömmar, valmöjligheter, ansvar och medmänsklighet. Frihet att få vara den personen man är och är född som och till. Frihet att få tycka det man tycker och få lov att ha och uttrycka sina åsikter. Frihet att få leva det liv man vill leva och att få leva med den man vill dela sitt liv med. Frihet att som människa värderas och respekteras som just en människa och en person. Drömmar, att kunna och att våga drömma om hur man önskar att framtiden ska se ut. Att man kan och vågar tro att man också kan uppnå sina drömmar. Valmöjligheter, att varje person får möjlighet att få välja sin väg och sina val och fatta de beslut som påverkar ens liv, både i stort och smått. Och att man får möjlighet till att välja om och få en ny chans och ny möjlighet. Ansvar, att man tar ansvar för sina val och sina beslut och även tar ansvar för hur ens val och beslut påverkar andra. Medmänsklighet, att värna om sina medmänniskor och att värna om dem som inte kan eller orkar föra sin egen talan. Att värna om och ge stöd till dem som är svaga, sjuka, ensamma eller har hamnat i en tung och svår livssituation. Ett medmänskligt samhälle ger möjlighet och stöd till att kunna välja just sina drömmar, sin väg och sina val.

Min förhoppning är att få verka för att våra liberala värderingar och ideologi fortsätter att vara en klar och tydlig värdegrund för enskilda personer och vårt samhälle att vila på.

Kristina Palmgren
Provvalskandidat
Folkpartiet Liberalerna i Göteborg
till Regionfullmäktige och Riksdag

PS: Tusen tack Katarina för en superbra instruktion i hur att skapa min personliga hemsida hos Folkpartiet Liberalerna i Göteborg! Väldigt, väldigt uppskattat! Jättetack! :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar