lördag 24 oktober 2009

Ja till framtiden

Idag har varit ännu en dag som har gått i Folkpartiet Liberalernas tecken. Vad kan vara bättre än att spendera en hel lördag på höstkonferensen i Alingsås fullt omgiven av andra som delar samma grundläggande värderingar.

Dagen har varit trevlig, givande, intressant, idérik och att inte förglömma, framför allt rolig. Politik är både allvarligt och tungt. Men det är också väldigt, väldigt positivt och framför allt också väldigt kul.

Trots finanskris och svåra ekonomiska förutsättningar så har jag fullt förtroende i och all respekt för hur vår regering har hanterat det rådande läget. Ett läge som kom som en oväntad chock för större delen av världen. Men vår alliansregering har klarat av att hantera läget och hantera ett helt lands ekonomi och samhällsstruktur på ett väl genomtänkt sätt. Sättet på, eller med den skicklighet som, regeringen har hanterat läget har också möjliggjort att det ligger en stabil grund nu när konjunkturen så sakta börjar vända uppåt igen.

Som Mikael Wendt på ett klart och tydligt sätt fångade detta i sitt blogginlägg tidigare i veckan, skillnaden mellan arbetslösheten under föregående högkonjunktur och under den föregående regeringen och vad arbetslösheten var förra månaden under pågående lågkonjunktur och med en styrande Alliansregering är 0,1 %. Siffrorna talar för sig i detta fall och sätter saker och ting i ett kristallklart perspektiv. Åtminstone för mig.

Folkpartiet tror på framtiden. Folkpartiet tror också på människan. Det är människan som utgör grunden i hur vår framtid kommer att bli. Jag tror på varje människas förmåga i att kunna fatta bra beslut för hur man vill leva sitt liv. Jag tror också på varje människas förmåga i att kunna fatta bra beslut för hur man önskar att hur sitt liv ska se ut och i hur samhället omkring oss ska se ut. Som alltid delade Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och Folkpartiets 2:a vice ordförande, med sig av några kloka ord idag. Liberalismen står aldrig still. Liberalismen ser det nya och för fram nya idéer. Och framför allt, liberalismen tror på framtiden.

Det är idag nästan 11 månader kvar till nästa val. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle finnas något annat alternativ för att fortsätta föra Sverige in i en framtid full med hopp, ett utrymme för människan och individen, fullt med valmöjligheter och även stabilitet än en fortsatt Alliansregering där Folkpartiet Liberalerna, förstås, kommer att fortsätta att göra en skillnad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar