onsdag 30 november 2011

Hög tid att införa en ”Lex Göteborg” för förskolan!

Det finns vissa frågor som uppmärksammas, diskuteras och blir lösta. Sen finns det vissa frågor som uppmärksammas, diskuteras men där någon lösning verkar inte finnas i sikte.

Här i Göteborg tillhör förskolesituationen den senare kategorin, dvs en av de frågor som har varit aktuell under flera, flera år men som dessvärre ännu inte är löst.

Sedan 17 år tillbaka har vi haft en rödgrön majoritet som styrt Göteborg. Under alla de åren har inte den styrande majoriteten klarat av att nå upp till full behovstäckning inom förskolan, med andra ord, Göteborg har inte uppfyllt lag om rätt till förskoleplats.

Detta skapar problem för framför allt föräldrar som pga oskälig lång väntan i en förskolekö t.ex. inte kan lämna besked till sin arbetsgivare om när föräldern kommer tillbaka i arbete efter sin föräldraledighet eller att behöva tacka nej till en erbjuden anställning pga att det saknas en förskoleplats.

Folkpartiet har åtskilliga gånger lyft frågan om förskolesituationen i Göteborg. Nu gör vi det igen.

GP Debatt skriver idag Piotr Kiszkiel, jag, Ingvar Gräns, Ann-Christin Nilsson och Bo Anderssen att det är hög tid att införa en ”Lex Göteborg”. En ”Lex Göteborg” som hade inneburit att de som inom skälig tid inte fått ett erbjudande om förskoleplats, enligt lag om rätt till förskoleplats, ska ha rätt till ett skadestånd.

Det är dags att införa en ”Lex Göteborg” för förskolan!

Läs gärna andra blogginlägg i ämnet: GöteborgsLiberalen
Tidigare blogginlägg i ämnet: februari och april 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar