måndag 22 juni 2009

Yttrandefrihet och rösträtt

Yttrandefrihet och rösträtt...en del har dem och använder dem, andra har dem men använder dem inte. En del har varken yttrandefrihet eller rösträtt och önskar inget mer än att kunna få yttra sig och säga sin mening utan att behöva riskera att bli fängslad, torterad eller avrättad och att kunna få rösta i ett val där varje röst räknas som just en röst och respekteras utifrån att medborgaren har uttryckt sin rätt att få säga sin mening i ett demokratiskt val.

Alltför många länder har ledare som väljer att inkludera rösträtt och yttrandefrihet i sitt sätt att leda landet, men detta enbart så länge rösten faller rätt och folket uttrycker rätt åsikt. Detta är varken yttrandefrihet eller innebörden av rösträtt i ett demokratiskt val.

Rapporter och uppgifter strömmar ut från Iran om vad som hänt i samband med valet. Personer har fängslats och flera dött vid demonstrationer, utländska journalister släpps inte in och mobilnät har stängts ner. Vart tog demokratin, yttrandefriheten och rösträtten vägen? Var det bara så länge det var rätt åsikt som uttrycktes eller rösten föll rätt?

Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (FP), Folkpartiets utrikespolitiska talesperson, är en av de personer som har gått ut med uttalanden om situationen i Iran och om vikten av att stötta demokrati, frihet och öppenhet. Min förhoppning är att Svenska Ambassaden i Teheran kan vara en del i stödet för personer som strävar efter yttrandefrihet, rösträtt och demokrati i Iran. Att folk skadas, fängslas eller dör när de värnar om yttrandefrihet och rösträtt hör inte hemma i en demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar