söndag 14 juni 2009

Nya idéer behövs för att klara sjukvården

Debattartikel publicerad i "Tidningen NU – Det liberala nyhetsmagasinet”, nr 45/07, 2007.

Nya idéer behövs för att klara sjukvården.
”Nya läkemedel för ofta med sig höga kostnader. Konsekvensen blir att andra delar av sjukvården får dra ner på sin verksamhet. Skribenten efterlyser förslag på lösningar från folkpartiet.”

I takt med att den medicinska utvecklingen går framåt introduceras det nya, förbättrade och för patienten ibland livsuppehållande läkemedel. Att nya och förbättrade läkemedel framställs är bra.

Att kostnaden för att använda dem är så hög att det uppstår konsekvenser som är problematiska att lösa är inte bra. Dock är inte alla nya läkemedel som introduceras dyrare än de som redan finns tillgängliga.

Nya läkemedel kan både vara billigare och ge bättre effekt, vilket medför både förbättringar för patienten och kostnadsbesparingar för samhället.

En del nya läkemedel har dock höga kostnader kopplade till sig. Vissa läkemedel kan ha mellan 5-6 nollor efter sig i kostnad för årsförbrukning per patient.

Problematiska konsekvenser
Trenden har under de senaste åren varit att nya läkemedel som introducerats har höga kostnader kopplade till sig.

Det kan nog förväntas att nya läkemedel som introduceras under de kommande åren även de är kopplade till höga kostnader.

Konsekvenserna av detta blir problematiska att lösa när kostnaderna uppstår under ett år för vilket en budget redan är fastlagd. Andelen tilldelade pengar har redan fastställts för respektive verksamhet för det aktuella året och verksamheten är planerad utifrån andelen tilldelade pengar.

När oplanerade kostnader uppstår under ett pågående budgetår löses detta oftast genom att reducera kostnader hos någon eller några av organisationens övriga delar.

Konsekvenserna blir ofta att enheter får omorganisera, dra ner på sin verksamhet, antal vårdplatser och växande patientköer.

Skattefinansiering har ett takHar sjukvården det utrymme som behövs för att täcka extra kostnader som uppstår under året utan att det för med sig negativa konsekvenser? Hur kommer dessa negativa konsekvenser påverka sjukvården i längden? Saknas möjligheten att framställa nya och bättre läkemedel utan att de för den skull också är väldigt dyra?

Tidigare decenniers lösning bestod oftast i att ytterligare medel tillfördes för att täcka kostnader som överskred planerad budget. Finansiering via skatteintäkter har dock ett tak och Sveriges skattenivå ligger högt jämfört med de flesta andra länders.

Att föra ett resonemang som baserar sig på att kostnader som uppstår hos ”någon annans” verksamhet belastar ”någon annans” ekonomi och inte påverkar ens egen håller inte i längden.

Ser man på detta utifrån ett bredare perspektiv upptäcker man att konsekvenserna inte enbart uppkommer inom sjukvården.

Om kostnader som uppstår inom sjukvårdssektorn för med sig negativa konsekvenser leder detta ofta till att kostnader uppstår hos andra berörda samhällsinstanser. Konsekvenser i form av till exempel förlängning av patientköer medför att sjukskrivningstiden innan en operation förlängs.

Ju längre tid som passerar innan åtgärd sätts in, desto längre blir återhämtning och även sjukskrivningsperiod efteråt.

Under tiden en patient är sjukskriven uppstår kostnader hos Försäkringskassan. Kostnad för en operation uppstår oberoende av sjukskrivningstid.

Bra om fp ger förslagFörbättrat samarbete mellan sjukvårdssektorn, övriga samhällsinstanser och även med läkemedelsindustrin behövs för att bättre klara av de nya inslag och utmaningar som sjukvården står inför.

Under de kommande åren kommer ovan nämnda scenario sannolikt att framträda som ett allt mer vanligt inslag i sjukvården. Det hade varit bra om förslag på lösningar och åtgärder hade förts fram av Folkpartiet.

Kristina Palmgren
Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar