lördag 1 oktober 2011

SDN Centrum: Studiebesök med alliansgruppen på skolor i Burås/Johannebergsspåret

Onsdagen den 7 september var vi i alliansgruppen i SDN Centrum på studiebesök på några av skolorna i Krokslätt (Burås/Johannebergsspåret). Det är alltid lika uppskattat och givande att få möjlighet att komma på studiebesök. Att få se hur lokaler och miljön ser ut, och, framför allt, att kunna föra samtal, ställa frågor och få svar och ha en dialog med berörda är oerhört värdefullt.


Buråsskolan i Göteborg
Första delen av studiebesöket var på Buråsskolan. Skolan har klasserna F-9 och det går ungefär 390 elever där. Vi träffade en av skolans två rektorer och fick mycket bra information kring skolan och skolverksamheten. Det var väldigt glädjande att höra att det förs samtal kring upprustning och underhåll av lokaler. Arbetsmiljön är viktig i mötet mellan pedagoger och elever. Det var positivt att se att det i nuläget pågår renovering av skolans toaletter. Underhåll av bl.a. toaletter på flertalet skolor i Göteborg har varit eftersatt under lång tid.

Det var glädjande att höra att regeringens satsning på Lärarlyftet kommit väl till användning genom fortbildning för flera lärare på skolan. Det var också glädjande att höra att skolan har skolsköterska, kurator och specialpedagog. Närhet till elevhälsan är oerhört viktigt. Likaså att både lärare och elever får möjlighet till stöd utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Vi fick också en mycket givande rundtur på skolan där vi blev guidade av två duktiga elever i åk 5. Stort tack till er båda!

Kreativitet på gården
vid Glasmästaregatans
två förskolor.
Andra delen av studiebesöket var på Glasmästaregatans två förskolor, på Glasmästaregatan 2 och 6. Vi träffade rektorn och fick väldigt bra information om förskoleverksamheten, som förutom Glasmästaregatan också inkluderar förskola på Mölndalsvägen. Ämnen som togs upp var bl.a. kvalitetsbegrepp, förutsättningar, lokaler, utbildningsdelar, pedagogik och inom- och utomhusmiljö. En av väldigt många tankar och intryck som jag tog med mig var bl.a. den kring utformning av lokaler med hänsyn till utrymme för hämtning och lämning, lek och vila, mm.

Buråsskolan invigdes 1927 och byggdes bl.a. med fokus på att ta tillvara på dagsljuset inomhus. Ingången till den allra första vaktmästarbostaden på Buråsskolan, som jag hört många berättelser om, leder numera till skolans expedition. Det var därför väldigt trevligt att se att den andra gamla vaktmästarbostaden finns kvar och att dess trädgård hålls i ett så vackert skick.

Stort tack för ett mycket uppskattat och givande studiebesök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar