söndag 11 september 2011

SDN Centrum: Studiebesök med Utskottet på Läderverkstaden

Tisdagen den 6 september var vi i Utskottet i SDN Centrum på studiebesök på Läderverkstaden. Läderverkstaden är en av 6 olika verksamheter inom Centrum för daglig verksamhet. Daglig verksamhet är för personer med funktionsnedsättning med syfte att personer ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull sysselsättning i sin vardag. Det var ett mycket givande och också ett på många plan väldigt betydelsefullt studiebesök. Eftermiddagen präglades av så mycket värme och, som jag vill beskriva det, medmänsklighet och värdighet.

På väggen när man kommer in i Läderverkstaden hänger två tavlor med fotografier från 1950-talet. Fotona är tagna på Stretereds vårdhem och man ser föreståndare och några av alla de personer som var intagna där under den tiden då Stretered fortfarande existerade som vårdhem. På bilderna arbetar personerna med skomakeri. Vi fick prata med en av de som nu är aktiv i daglig verksamhet vid Läderverkstaden men som då, när Stretered vårdhem existerade, var en av de intagna där som arbetade med skomakeri.

Man blir ledsen när man hör hur personerna då behandlades. Örfilar utdelades om någon pratade under arbetets gång. Majoriteten av de intagna tvångssteriliserades. Och många, många blev intagna där på både lösa och felaktiga grunder. Epilepsi var då klassad som sinnessjukdom. Det visade sig också senare att en person som under lång tid varit intagen på Stretereds vårdhem enbart hade hörselnedsättning. Hon var döv. Jag tycker det är så oerhört tråkigt och tragiskt att detta är en del av vår historia. Det är fruktansvärt vad alltför många personer under historiens gång har blivit utsatta för under tid då de varit i samhällets ansvar. Alla personer är unika och alla har ett människovärde som är okränkbart.

Vi fick också se hur arbetet går till i Läderverkstaden. Jag skriver arbetet för det är verkligen ett gediget arbete som personerna på Läderverkstaden gör i daglig verksamhet. Jag är oerhört imponerad över kvaliteten och det vackra hantverket som utförs! Det görs läderväskor i olika former och färger och design, läderskärp, men också vackra smycken som t.ex. armband plus väldigt vackra handgjorda kort för t.ex. gratulationer mm. En del av hantverket säljs också i butiken InTryck i city. Det blev också tid för en gemensam fikapaus med för mig mycket betydelsefulla och varma samtal.

Studiebesöket och eftermiddagen blev ytterligare en bekräftelse på hur viktigt det är att möjliggöra för personer att få vara del i ett sammanhang och att få uppleva att det personen gör, utifrån sina förutsättningar, har en så stor betydelse. Min förhoppning är att fler verksamheter, organisationer och även företag ser och tar tillvara på kraften och förutsättningarna hos personer i daglig verksamhet och vad personerna kan åstadkomma och bidra med.

Ett stort och mycket uppskattat tack till både anställda och personer i daglig verksamhet vid Läderverkstaden för ett väldigt betydelsefullt och ett mycket givande studiebesök!

Tack så mycket för att vi fick komma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar