söndag 12 juni 2011

GT Debatt: Lärarnas löner måste bli högre!

Idag skriver jag tillsammans med Bo Anderssen (FP) på GT Debatt om att Lärarnas löner måste bli högre.

Artikeln tar upp vikten av pedagogiskt rimliga storlekar på elevklasser, vikten av lärarledd tid/undervisningstid och utvecklingen av antalet elever som väljer kommunal- respektive fristående skolor. Vi delar starkt åsikten som vår partikollega Anders Carlgren framförde i en debattartikel i GT den 30 maj om nödvändigheten av mindre storlekar på elevklasser.

Vi tar i artikeln bl.a. upp att den genomsnittliga undervisningstiden i Sverige är markant lägre i både grundskolan och på gymnasiet i jämförelse med genomsnittet i OECD.

I artikeln tar vi också upp vikten av att det måste göra extra lönesatsningar för lärare. Budgetplaner för 2012 har nyligen presenterats från både majoriteten och allianspartierna i Göteborg. Kompetens- och lönesatsningar för lärare saknas i majoritetens budgetförslag. Detta är djupt beklagligt.

För att stärka läraryrkets status i Göteborg vill vi i (FP) genomföra en första lönesatsning för lärare på 30 miljoner kronor. En satsning som är nödvändig att göra på skolområdet, både på kort- och lång sikt, för att säkerställa en positiv framtida utveckling. Lärare är skolans viktigaste resurs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar