måndag 22 mars 2010

Ja till Sjukvårdsreformen i USA

I natt svensk tid röstade Representanthuset igenom Sjukvårdsreformen i USA. Äntligen! Det är verkligen inte en dag för tidigt. Som jag skrev i ett blogginlägg från juli förra året så är President Obama både modig och klok som drivit på för en sjukvårdsreform i USA.

Det är i längden en samhällsekonomisk vinst för ett land att dess invånare har tillgång till hälso- och sjukvård. Att kunna erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård, sjukdomsförebyggande- och hälsofrämjande åtgärder är också etiskt och medmänskligt försvarbart.

I juli uppskattades det att ca 47 miljoner amerikaner stod utan sjukförsäkring. Tack vare att sjukvårdsreformen nu har röstats igenom i Representanthuset skapas möjligheter för att flertalet, ca 32 miljoner personer, av denna tidigare oförsäkrade grupp nu kan täckas av en sjukförsäkring och på så sätt också ta del av ett socialt skyddsnät.

Reformen innebär också att sjukförsäkringsbolag inte kan neka till att försäkra någon pga av tidigare sjukdomar. Det är också bra att även småföretagare inkluderas i reformen genom att kunna få statlig hjälp till att kunna erbjuda sina anställda en sjukförsäkring.

Vägen fram till att sjukvårdsreformen inatt slutligen röstades igenom har inneburit ett enormt arbete för President Obama m fl. Det glädjer mig väldigt mycket att arbetet med att driva frågan nu har resulterat i att sjukvårdsreformenen i USA är ett faktum. Och att den kommer att kunna genomföras.

Fortfarande återstår mycket arbete med detaljer kring själva implementeringen och innehållet. Men jag är övertygad om att de kommer att lyckas väl även med detta steg. Jag är också övertygad om att reformen kommer att innebära att målet med att sänka hälso- och sjukvårdskostnaderna, främja valfriheten och erbjuda skydd som befolkningen kan räkna med också det kommer att uppnås.

Läs gärna vad media skriver om detta här: DN, DN, SVD, Sveriges Radio och GP. Och läs gärna vad andra (FP)-bloggare skriver om detta här: Christer SörlidenGilbert Tribo, Rasmus JonlundBirgitta Rydberg och Runo Johansson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar